Anunț începere proiect – Dezvoltarea activității firmei Lemn Antik S.R.L. prin achiziția de mijloace fixe

titlul proiectului,

Dezvoltarea activității firmei Lemn Antik S.R.L. prin achiziția de mijloace fixe

– numele beneficiarului,

SC LEMN ANTIK SRL

– al programului Programul Operațional Regional 2014-2020,

– al Autorității de Management (MLPDA),

– al Organismului Intermediar (ADR Centru),

– valoarea totală a proiectului,

978.399,74

-finanțarea nerambursabilă

657.743,72

-data începerii și data finalizării

25.06.2020 – 30.06.2021

-codul MySMIS

131073

– obiectivul(ele) proiectului

Proiectul “ Dezvoltarea activității firmei Lemn Antik S.R.L. prin achiziția de mijloace fixe” (titlul proiectului), cod MySMIS 131073, finanțat prin Programul Operațional Regional 2014-2020 este implementat de către SC LEMN ANTIK SRL și are o valoare totală de 978.399,74 lei, din care 657.743,72 lei reprezintă finanțare nerambursabilă.

Programul Operațional Regional 2014-2020 este implementat la nivel național de către Ministerul Lucrărilor Publice, Dezvoltării și Administrație în calitate de Autoritate de Management, iar la nivel regional de către ADR Centru, organism intermediar al programului ce monitorizează implementarea acestui proiect în Regiunea Centru. Proiectul este prevăzut a se derula în perioada 25.06.2020 – 30.06.2021.

Publicitate

Obiectivul general al proiectului este este creșterea competitivității firmei LEMN ANTIK S.R.L., ca urmare a introducerii de noi tehnologii moderne în procesele de lucru ale societății, prin achiziţionarea de echipamente și utilaje tehnologice specializate.

Obiectivele specifice ale proiectului propus, care contribuie la realizare obiectivului general, sunt următoarele:

• Introducerea unui nou produs (pereți despărțitori) ca urmare a inovării şi diversificării fluxului tehnologic de producție prin achiziționarea de echipamente și utilaje performante

• Dezvoltarea resurselor umane ale microîntreprinderii prin angajarea unei persoane și păstrarea locurilor de muncă existente și a celor nou create pe toată perioada de durabilitate a proiectului

• Creşterea eficienţei energetice prin retehnologizarea fluxului tehnologic şi achiziţionarea de soluție ce foloseste surse de energie regenerabile (sistem de panouri solare).

Publicitate

You may also like...

Add a Comment

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *