Concurs pentru ocuparea postului Șef Birou, organizat de Primăria Sibiu

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI SIBIU
cu sediul în Sibiu, Piața Mică, nr.25
anunță concurs pentru ocuparea următoarei funcții publice de conducere vacante, pe perioadă nedeterminată la Direcția Tehnică, Biroul Gospodărire din cadrul Primăriei Municipiului Sibiu:

1 post – Şef Birou
Cerinţe:
Candidații trebuie să îndeplinească condițiile generale prevăzute de art. 465 alin. (1) din O.U.G nr.57/2019 privind Codul administrativ, precum și următoarele condiții specifice:


-Studii universitare de licență absolvite cu diplomă de licență sau echivalentă în domeniul științe juridice, ştiinţe economice sau tehnice,
-Absolvenți cu diplomă ai studiilor universitare de master în domeniul administrației publice, management sau în specialitatea studiilor necesare ocupării funcției publice sau cu diplomă echivalentă conform prevederilor art. 153 alin. (2) din Legea educației naționale nr. 1/2011, cu modificările și completările ulterioare
-Vechime în specialitatea studiilor- minimum 5 ani
-Cunoștințe limba engleză – nivel avansat
-Cunoştinţe operare pe calculator- nivel avansat

Proba eliminatorie de calculator și proba eliminatorie de limba engleză vor fi organizate în data de 06 iulie 2021, după cum urmează: proba eliminatorie de calculator – ora 9,00, iar proba eliminatorie de limba engleză – ora 12,00.
De asemenea, propunem ca proba scrisă a concursului să fie organizată în data de 12 iulie 2021, ora 12,00. Atât probele eliminatorii ,cât și proba scrisă vor avea loc la sediul Primăriei Municipiului Sibiu, Piata Mică, nr.25, cam.109.

Dosarele de înscriere la concurs se depun în perioada 11.06.2021-30.06.2021 la sediul Primăriei Municipiului Sibiu din Piata Mică, nr.25, cam.109.

Relaţii suplimentare se pot obţine la Serviciul Managementul și Integritatea resurselor umane, telefon nr. 0269/208800 interior 835, sau pe www.sibiu.ro, secțiunea Angajări.

Sursa foto: Theofy.world

You may also like...

Add a Comment

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *