Drumuri și Poduri SA Sibiu caută director general și economic

Știri din Județ

Consiliul de Administrație al Societății Drumuri și Poduri SA Sibiu, anunţă organizarea selecţiei pentru postul de director general și director economic, în conformitate cu prevederile
Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 109/2011, privind guvernanța corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările şi completările ulterioare.

Selecția se va organiza cu respectarea prevederilor Ordonanței de urgență a Guvernului nr.109/2011, privind guvernanța corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările și completările ulterioare, precum și a prevederilot Hotărârii Guvernului nr. 722/2016 pentru aprobarea normelor de punere în aplicare a unor prevederi din Ordonanța de urgență a guvernului nr. 109/2011,
la sediul Societății Drumuri și Poduri SA Sibiu, din Sibiu, strada Alba Iulia nr. 68, și va consta în depunerea de către candidați a unui dosar de candidatură și susținerea unui interviu de selecție, după
următorul calendar:


Depunerea candidaturilor se va face până în data de – 20.12.2021 ora 14,00
Selecția dosarelor se va face până în data de – 21.12.2021
Comunicarea rezultatului selecției dosarelor – 21.12.2021
Afișarea/comunicarea anunțului privind candidatii din lista scurtă – 21.12.2021
Depunerea declarațiilor de intenție până în data de – 10.01.2022
Interviul de selecție a candidaților din lista scurtă în data de – 17.01.2022
Numirea directorilor selectați – 18.01.2022
Încheierea Contractelor de Mandat – 18.01.2022
Comisia de selecție va analiza documentele depuse, în vederea selectării candidaţilor ce îndeplinesc condiţiile de participare la interviu. Rezultatele selectării dosarelor se afişează/comunică
cu menţiunea admis sau respins, însoţită de motivul respingerii dosarului. Candidații declarați admiși, vor face parte din lista scurtă de maxim 5 candidați pentru fiecare post, în vederea numirii de către Consiliul de Administrație. În cadrul interviului se testează abilitățile manageriale ale candidaților cu
luarea în considerare a declarației de intenție, cunoștințe din legislația specifică sectorului și funcției pentru care candidează conform bibliografiei.
Posturi în selecţie:
• 1 post director general
• 1 post director economic

Condiţii generale şi specifice :
 generale:
a) îndeplinește condițiile prevăzute de art. 6 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 109/2011 privind guvernanța corporativă a întreprinderilor publice , cu modificările și completările ulterioare
b) cunoaste detaliat cel puțin prevederile:
– Legii nr. 31/1990 privind societăţile, republicată, cu modificările și completările ulterioare;
– Ordonanţei de Urgenţă nr.109/2011 privind guvernanţa corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările şi completările ulterioare.
– Hotărârii Guvernului nr. 722/2016 privind aprobarea normenlor metodologice de aplicare a
unor prevederi din ordonanța de urgență a Guvernului nr. 109/2011 privind guvernanța corporativă a
întreprinderilor publice, cu modificările și completările ulterioare,


 specifice:
– director general
a) studii superioare tehnice, economice sau juridice (cu diplomă de licenţă);
b) experienţă în managementul unor întreprinderi profitabile
c) solide competențe de importanță strategică și managerială
d) un profil comportamental adecvat funcției de director general
Bibliografie orientativă specifică:
– Ordonanța nr. 43/1997 privind regimul drumurilor, actualizată
– Normative aplicabile în sector construcții CAEN 4211


– Legea 98/2016 a achizițiilor publice, cu modificările și completările ulterioare,
– Legea nr. 53/2003 privind Codul muncii, cu modificările și completările ulterioare,
– director economic:
a) studii superioare economice (cu diplomă de licenţă);
b) experienţă de minim 3 ani în activitatea de administrare/management a/al unor
întreprinderi publice profitabile sau a/al unor societăţi profitabile din domeniul de activitate al
întreprinderii publice.


c) solide competențe de importanță strategică și managerială
d) un profil comportamental potrivit funcției de director economic
Bibliografie orientativă specifică:
– Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare;
– Legea 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare;
– Legea nr. 82/1002 a contabilității, republicată cu modificările și completările ulterioare,
– Legea nr. 53/2003 privind Codul muncii, cu modificările și completările ulterioare,
Criterii de evaluare a candidaţilor:
Interviu
I. Cunoştinţe privind guvernanţa corporativă
II. Cunoștințe privind funcționarea societăților;
III. Abilităţi manageriale evaluate prin următoarele competenţe:
1. Capacitate de luare a deciziei
2. Orientare către rezultate
3. Capacitate de rezolvare a problemelor
4. Capacitate de analiză şi sinteză
5. Capacitate de control
6. Abilităţi de comunicare

Documente necesare pentru depunerea candidaturii:
1. C.V. format Europass + scrisoare de intenţie inițială;
2. Cazier judiciar;
3. Cazier fiscal;
4. Copii legalizate după actele de studii;
5. Copie act identitate;
6. Copie Carnet de Muncă/documente doveditoare care să ateste experienţa solicitată;
7.Declaraţie de consimţământ prin care candidatul îşi exprimă acordul de a se procesa datele
sale personale în scopul procedurii de selecţie;
8. Declaraţie pe proprie răspundere a candidatului în conformitate cu prevederile art. 6 din
Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 109/2011 privind guvernanța corporativă a întreprinderilor
publice, conform modelului anexat.
9. Opis dosar înscriere
10. Dosar plic
Candidaturile şi documentele solicitate prin prezentul anunţ se depun până la data 20.12.2021,
ora 14,00, la registratura Societății Drumuri și Poduri SA din Sibiu, strada Alba Iulia, nr. 68,
Dosarul va avea menţionat “Candidatura pentru funcţia de …………………… al Societății
Drumuri și Poduri SA Sibiu, precum şi numele, prenumele și domiciliul candidatului”.
Candidaţii vor fi anunţaţi telefonic şi prin e-mail în situația în care termenele de mai sus vor suferi modificări. De asemenea toate comunicările prevăzute de Ordonanța de urgență a Guvernului
nr. 109/2011 vor fi făcute telefonic și/sau prin e-mail precum și pe siteul autorității publice și al Societății Drumuri și Poduri SA Sibiu.
Persoană de contact: Membru Comisiei de selecţie – Anca Maria Banciu – tel: 0766080434
Comisia de selecție:
Președinte – Radu Ioan Ganea
Membri: – Branga Lucian
– Florea Petru
– Anca-Maria Banciu
– Daniela Stoica

- Advertisement -spot_img

LĂSAȚI UN MESAJ

Vă rugăm să introduceți comentariul dvs.!
Introduceți aici numele dvs.

spot_img
- Advertisement -spot_img
- Advertisement -spot_img

Ultimele Știri