spot_img
13.1 C
Sibiu
sâmbătă, 25 mai, 2024
spot_img

Dr. Penţea Ioan Viorel: Aportul serviciilor sanitare veterinare privind sprijinul investitorilor în domeniul creşterii animalelor şi a procesării producţiei animaliere

Știri din Județ

Publicitate

Dr. Penţea Ioan Viorel –  Secretar al Colegiului Medicilor Veterinari  Filiala Sibiuntransmite următoarele recomandări:

Publicitate

Profesia veterinară este pusă în slujba asigurării sănătăţii şi potenţialului animalelor aducătoare de venituri, în serviciul deţinătorilor de animale ;i a operatorilor economici din domeniul alimenrar, cu implicare în prevenirea transmiterii de boli la animale şi de la animale la om, siguranţa alimentelor destinate consumului uman, salubritatea furajelor pentru animale şi protecţia mediului, acţiuni care se regăsesc în cerinţele sociale şi care în final asigură sănătatea publică.

Referitor la medicina veterinară modernă, indiferent de ţară, apare necesitatea de a corela întărirea rolului şi aportului serviciilor veterinare de stat şi private cu creşterea responsabilităţii, eficienţei şi a contribuţiei individuale în domeniul sănătăţii animalelor, a sănătăţii publice, ţinând cont de oameni, de situaţia economico-financiară, şi de cea socio-economică a momentului.

 Medicii veterinari angajaţi la stat, medicii veterinari de liberă practică care activează în unități medicale veterinare de asistenţă sau în diferite unităţi de profil, coordonaţi la nivel naţional de A.N.S.V.S.A şi la nivel judeţean de D.S.V.S.A.în colaborare cu Colegiul Medicilor Veterinari, asigură cu profesionalism, o gamă largă de servicii de specialitate, comforme legislaţiei europene, în beneficiul celor care investesc în creşterea animalelor, în domeniul procesării, depozitării şi comercializării produselor de origine animală şi nonanimală prin:

 • promovarea politicilor naţionale şi europene ca strategii pentru apărarea sănătaţii animalelor şi a sănătăţii publice;
  • implementarea normelor de protecţiae şi bunăstare a animalelor şi pentru protecţia mediului;
  • monitorizarea crescătorilor de animale şi a operatorilor din industria alimentară;
  • siguranţa alimentelor pe întreg lanţul alimentar (de la furcă la furculiţă)
  • protejarea consumatorilor de aceste bunuri;

 Plecând de la premiza prin care întreaga funcţionare a societăţii depinde atât de asigurarea necesarului de hrană (securitate alimentară)  cât şi de calitatea şi siguranţa alimentelor consumate de oameni, ţara noastră oferă posibilitatea unor investitori interesaţi să dezvolte şi să exploateze resursele existente, respectiv efective însemnate ca număr, de animale şi păsări domestice şi sălbatice, producţii animaliere apreciate cantitativ şi calitativ, resurse naturale pentru asigurarea bazei furajere necesare animalelor, forţă de muncă calificată,etc.

Aceste resurse pot fi exploatate mai eficient prin:

 • dezvoltarea şi retehnologizarea unor:
  • exploataţii pentru creşterea vacilor de lapte;
  • exploataţii pentru creşterea bovinelor pentru carne;
  • exploataţii pentru îngrăşarea ovinelor;
  • exploataţii pentru îngrăşarea porcinelor;
  • exploataţii apicole;
  • exploataţii pentru creşterea iepurilor şi a animalelor de blană;
   • dezvoltarea unor obiective pentru procesarea prin tehnologii moderne a materilor prime prin:
    • unităţi de abatorizare pentru valorificarea cărnii în carcasă sau materie primă pentru procesare;
    • obiective de procesare a laptelui de vacă a laptelui de oaie şi de capră;
    • obiective pentru valorificarea superioară a altor resurse (ouă, peşte, miere de albine, melci, piei de animale, legume şi fructe, produse de panificaţie, etc.)

         Extinderea şi dezvoltarea activităţiilor din domeniul creşterii animalelor şi a procesării producţiei, materie primă  de origine animală şi nonanimală, garantează operatorilor economici rentabilizarea investiţiilor prin valorificarea superioară a animalelor vii şi a produselor finite, solicitate pe piaţa naţională, intracomunitară şi la export.

       În acest context, personalul din reţeaua sanitară veterinară spijină util şi eficient investitorii din acest domeniu de activitate, prin:

 • acordarea de sprijin în gestionarea efectivelor de animale şi pentru modernizarea creşterii acestora în exploataţii comerciale (ferme) care să asigure cerinţele actuale de tehnologie, biosecuritate, protecţie şi bunăstare;
 • inregistrarea  exploataţiilor nonprofesionale şi comerciale, ca facilităţi pentru obţinerea de suvenţii sau alte ajutoare guvernamentale;
  • efectuarea acţiunilor de supraveghere, operaţiuni de vaccinare preventivă, tratamente antiparazitare şi examene de laborator pentru prevenirea şi combatere a bolilor transmisibile la animale şi de la animale la om;
   • aplicarea criteriile de calificare  a statusului de sănătate a efectivelor de bovine în relaţie cu tuberculoza, leucoza enzootică, bruceloza, encefalita spongiformă la bovine şi scrapia la ovine, pentru fiecare exploataţie în care se cresc aceste specii, prin operaţiuni specifice, prelevări de probe şi examene de laborator;
   • implementarea normelor sanitare veterinare privind protecţia şi bunăstarea animalelor de fermă şi din exploataţiile nonprofesionale. prin evaluări şi controale programate;
   • monitorizarea circulaţiei animalelor, a produselor şi subproduselor de origine animală, notificarea şi certificarea internă şi internaţională, în condiţiile legii.
   • monitorizarea şi controlul respectării legislaţiei privind utilizarea medicamentele, în special a antibioticelor şi produselor antiparazitare, a furajelor medicamentate, precum şi a circulaţiei acestora.
   • implementarea legislaţiei comunitare privind autorizarea / înregistrarea şi clasificarea unităţilor cu profil alimentar prin controale, evaluarea şi încadrarea in categoria de risc a tuturor obiectivelor identificate în conformitate cu activităţile lor specifice, condiţie esenţială pentru valorificarea produselor obţinute în aceste obiective;
   • garantarea calităţii şi salubrităţii produselor alimentare destinate consumului uman, prin efectuarea, în laboratoarele de diagnostic acreditate, de examene şi analize privind încărcătura microbiană, a parametrilor fizici chimici, prezenţa aditivilor alimentari, a rezidiilor, din materii prime, şi alte elemente care definesc produsele finite, prin tehnici avansate de analiză, executate de specialişti bine pregătiţi profesional şi cu experienţă în dumeniu;
   • informarea patronatelor şi a asociaţilor profesionale din  despre modificările legislative în domeniu sanitar-veterinar şi pentru siguranţa alimentelor;
   • dezvoltarea permanentă a colaborării cu operatorii economici, cu asociaţiile profesionale, acordând consultanţă de specialitate, prin  analize şi dezbateri organizate, prin participarea la acţiunile stabilite în programele comune pentru prevenirea şi combaterea unor situaţii speciale, care îi pot afecta economic, social, sau direct.

Publicitate

LĂSAȚI UN MESAJ

Vă rugăm să introduceți comentariul dvs.!
Introduceți aici numele dvs.

Ultimele Știri

Tunisian bătut la Sibiu. Autorii: trei sibieni!

Daniel Natea, aur la judo, la Jocurile IPA