9.2 C
Sibiu
joi, 22 februarie, 2024

Focar de Pestă Porcină Africană în localitatea Colun, Județul Sibiu

Știri din Județ

În urma confirmării unui focar de Pestă Porcină Africană în satul Colun, comuna Porumbacu de Jos, prefectul Maria Minea a convocat de urgență Centrul Local de Combatere a Bolilor (CLCB) Sibiu – Unitatea Locală de Decizie, la solicitarea Direcției Sanitare Veterinare și pentru Siguranța Alimentelor Sibiu. Membrii CLCB au aprobat programul de măsuri pentru combaterea acestui focar.

În acest moment, zona de protecție cuprinde trei sate – Colun, Scoreiu și Glâmboaca -, alte 16 localități fiind incluse în zona de supraveghere: Fofeldea, Hosman, Nucet, Săcădate, Avrig, Porumbacu de Jos, Porumbacu de Sus, Sărata, Cârțișoara, Arpașu de Jos, Arpașu de Sus, Noul Român, Poienița, Cârța, Ilimbav și Marpod.

ANEXA 1/DECIZIA nr.2/11.10.2019

PROGRAM DE MĂSURI PENTRU COMBATEREA FOCARULUI DE PESTĂ PORCINĂ AFRICANĂ BARBU MANOLE NICOLAE , RO 1453190033 DIN LOCALITATEA COLUN NR. 51, JUDEȚUL SIBIU

Având în vedere confirmarea unui focar de Pestă Porcină Africană în localitatea Colun, Județul Sibiu, la porcii domestici din exploatația Barbu Manole Nicolae, în baza buletinului de analiză emis de I.D.S.A. București cu nr. 16142/10.10.2019 pentru combaterea acestuia s-au dispus următoarele măsuri:

În exploataţia contaminată, DSVSA Sibiu a dispus următoarele:

– în exploatatia suspectă au fost uciși toți porcii rămași în viață de îndată sub control oficial şi într-un mod prin care să se evite orice risc de propagare a virusului pestei porcine africane atât în timpul transportului, cât şi întimpul uciderii – Răspunde DSVSA Sibiu;

– au fost prelevate probe pentru examenul de laborator – Răspunde DSVSA Sibiu;

– porcii morți si porcii uciși au fost incinerați sub supraveghere oficială – Răspunde DSVSA Sibiu;

-carnea porcului sacrificat în cursul perioadei situate între introducerea probabilă a bolii în exploataţie şi aplicarea măsurilor oficiale să fie, în măsura tuturor posibilităţilor, marcată şi supusă neutralizării sub supraveghere oficială – Răspunde DSVSA Sibiu;

-orice substanţă sau deşeu, susceptibile de a fi contaminate( furajele), să fie supuse procesării; toate materialele de unică folosinţă potenţial contaminate şi, în special, cele utilizate pentru operaţiunile de ucidere, să fie distruse; aceste măsuri trebuie aplicate în conformitate cu instrucţiunile medicului veterinar oficial şi ale manualului de operaţiuni pentru PPA – Răspunde DSVSA Sibiu;

-după eliminarea porcului (uciderea şi ecarisarea), clădirile destinate adăpostirii porcilor şi vehiculele care au fost utilizate pentru transportul lor sau transportul carcaselor lor, precum şi echipamentul, aşternutul pentru animale, gunoiul de grajd şi purinul susceptibile de a fi contaminate trebuie curăţate,dezinfectate , dezinsectizate – Răspunde DSVSA Sibiu;

– s-a efectuat ancheta epidemiologică – Răspunde DSVSA Sibiu.

Măsuri în cadrul exploataţiilor de contact

În cazul în care sunt identificate „exploataţii de contact“ atunci când medicul veterinar oficial, pe baza anchetei epidemiologice, constată sau estimează că pesta porcină africană a putut fi introdusă de la alte exploataţii în exploataţia suspectă, sau de la aceasta din urmă, în alte exploataţii CLCB SIBIU ordonă uciderea şi în exploataţiile-contact, în cazul în care situaţia epidemiologică o impune. Totodată, se prelevează un număr suficient de probe de la porci, în conformitate cu manualul de diagnostic, în momentul uciderilor, pentru a confirma sau infirma prezenţa virusului pestei porcine – Răspunde DSVSA Sibiu.

Declararea bolii

Confirmarea bolii s-a facut în baza buletinului de analiză emis de IDSA Bucuresti, nr.16142/10.10.2019 Boala va fi declarată la Primăria localităţii Porumbacu de Jos unde evoluează focarul, de către medicul veterinar oficial din CSVSAO AVRIG-Dr. BARSAN STEPHAN.

Notificarea confirmării bolii

Boala va fi notificată la ANSVSA, va fi intocmit raport de notificare – confirmare în conformitate cu ordinul ANSVSA nr. 79/2008.

În data de 11.10.2019 a fost convocat CLCB SIBIU în vederea aprobarii Planului de Măsuri pentru combaterea focarului de Pestă Porcină Africană

Stabilirea zonelor de restrictie, protecţie şi supraveghere.

1) De indată ce a fost confirmat oficial diagnosticul de pestă porcină africană, DSVSA Sibiu a stabilit în jurul focarului( latitudine 45.779939, si longitudine 24.502770) o zonă de protecţie cu o rază de cel puţin trei kilometri, ea însăşi înscrisă într-o zonă de supraveghere cu o rază de zece kilometri.

2) Localitătile aflate în zona de protectie sunt: COLUN, SCOREIU ȘI GLÂMBOACA

Localitătile aflate în zona de supraveghere sunt:

– FOFELDEA, HOSMAN, NUCET, SĂCĂDATE, AVRIG, PORUMBACU DE JOS, PORUMBACU DE SUS, SĂRATA, CÂRȚIȘOARA, ARPAȘU DE JOS, ARPAȘU DE SUS, NOUL ROMÂN, POIENIȚA, CÂRȚA, ILIMBAV, MARPOD;

3) Cu ocazia stabilirii zonelor, DSVSA SIBIU a luat în considerare:

a. rezultatele anchetei epidemiologice;

b. aşezarea geografică, în special graniţele natural sau artificiale;

c. localizarea şi proximitatea exploataţiilor;

d. modelele circulaţiei şi comerţului porcilor, precum şi disponibilitatea abatoarelor şi a instalaţiilor de procesare a carcaselor;

e. instalaţiile şi personalul disponibil pentru a controla orice deplasare a porcilor în interiorul zonelor, în special în cazul în care porcii care urmează să fie ucişi trebuie să fie scoşi din exploataţiile de origine.

DSVSA Sibiu adoptă toate măsurile necesare, inclusiv avertizarea prin pancarte şi afişe expuse vizibil, precum şi utilizarearea surselor media, cum ar fi presa şi televiziunea, pentru a garanta că toate persoanele prezente în zonele de protecţieşi de supraveghere sunt pe deplin informate cu privire la restricţiile învigoare, şi adoptă toate măsurile pe care le consider adecvate pentru a garanta o bună aplicare a măsurilor menţionate anterior.

Măsuri în zona de protecţie stabilită

– după stabilirea zonei de protecţie se va efectua un recensământ al tuturor exploataţiilor cât de repede posibil. Aceste exploataţii sunt vizitate de un medic veterinar oficial într-un termen de cel mult şapte zile, în vederea efectuării unui examen clinic al porcilor şi a unui control al registrului şi al mărcilor de identificare a porcilor prevăzute la articolele 4 şi 5 din dinDirectiva 2008/71/CE privind identificarea şi înregistrare a porcinelor – Răspunde DSVSA SIBIU;

-circulaţia şi transportul porcilor pe drumurile publice sau private, excluzând, dacă este necesar, drumurile de deservire a exploataţiilor, sunt interzise, cu excepţia aprobării autorităţii competente în cazul autorizării circulaţiei prevăzute la art. 10, litera (f) din DirectivaConsiliului 60/2002. Această interdicţie nu trebuie să se aplice la tranzitul de porci pe cale rutieră fără descărcare sau oprire. De asemenea, în conformitate cu procedura prevăzută la articolul 24 alineatul (2) al aceleiaşi Directive, se poate acorda o derogare pentru porcii pentru sacrificare care provin din afara zonei de protecţieşi se îndreaptă spre un abator situate în respective zonă în vederea unei sacrificări immediate – Răspunde IPJ SIBIU;

-camioanele şi celelalte vehicule şi echipamente utilizate pentru transportul porcilor sau al altor animale sau al unor material susceptibile de a fi contaminate (precum carcasele, furajele, gunoiul de grajd, purinul etc.) sunt curăţate, dezinfectate, dacă este necesar, dezinsectizate cât mai repede după contaminare. Nici un camion sau vehicul care a fost utilizat la transportul porcilor nu poate părăsi zona fără a fi curăţat şi dezinfectat, apoi inspectat şi reautorizat pentru transport de către autoritatea competent – Răspund :proprietarii mijloacelor de transport;

Se vor amplasa două filtre rutiere de control si dezinfectie pe raza comunei Porumbacu de Jos Materialele necesare pentru functionarea corespunzatoare a acestora precum si personalul care sa deserveasca aceasta activitate vor fi asigurate de UAT Porumbacu de Jos. Acest filtru va functiona cel putin 7 zile , respectiv până in momentul efectuarii dezinfectiei finale – Răspund: IPJ SIBIU si Primaria Porumbacu de Jos;

-nici o altă specie de animal domestic nu poate pătrunde în exploataţie, nici nu poate ieşi din aceasta fără autorizarea autorităţii competente – Răspund proprietarii de animale;

-toţi porcii morţi sau bolnavi dintr-o exploataţie trebuie imediat declaraţi autorităţii competente, care procedează la investigaţiile corespunzătoare, în conformitate cu procedurile stabilite în manualul de diagnostic – Răspund proprietarii de animale;

-porcii nu pot părăsi exploataţia în care sunt ţinuţi în cursul a cel puţin 40 de zile de la terminarea operaţiunilor preliminare de curăţare şi de dezinfecţie şi, dacă este necesar, de dezinsecţie a exploataţiei infectate. După 40 de zile, sub rezerva, autoritatea competentă poate autoriza ieşirea porcilor din exploataţia respectivă pentru a fi direct transportaţi:

– spre un abator desemnat de autoritatea competentă, de preferinţă în interiorul zonei de protecţie sau de supraveghere, în vederea unei sacrificări imediate;

– spre o întreprindere de neutralizare sau un loc adecvat în care porcii sunt imediat ucişi şi carcasele lor procesate sub control oficial;

– în împrejurări excepţionale, spre alte unităţi situate în interiorul zonei de protecţie.

-orice persoană care intră sau iese din exploataţiile porcine trebuie să respecte măsurile de igienă adecvate, necesare pentru a reduce riscul de propagare a virusului pestei porcine africane – Raspund proprietarii de animale;

În cazul în care interdicţiile sunt menţinute mai mult de 40 de zile din cauza apariţiei unor noi focare ale bolii şi atunci când, în ceea ce priveşte adăpostirea porcilor, apar probleme privind bunăstarea animalelor sau de altă natură, sub rezerva, autoritatea competenta poate, la cererea justificată a proprietarului, să autorizeze ieşirea porcilor dintr-o exploataţie situată în interiorul zonei de protecţie, numai cu respectarea stricta prevederilorDeciziei CE /60/2002.

Aplicarea măsurilor în zona de protecţie se menţine cel puţin până când:

(a) operaţiunile de curăţare, dezinfecţie şi, dacă este necesar, de dezinsecţie a exploataţiilor infectate sunt terminate;

(b) porcii prezenţi în toate exploataţiile au fost supuşi unor examene clinice şi de laborator efectuate în conformitate cu manualul de diagnostic, pentru a detecta eventual prezenţă a virusului pestei porcine africane. Examenele nu se pot practica înainte de trecerea a 45 de zile de la terminarea operaţiunilor preliminare de curăţare, de dezinfecţie şi, dacă este necesar, de dezinsecţie a exploataţiilor infectate.

Măsuri în zona de supraveghere stabilită:

(a) trebuie să se efectueze un recensământ al tuturor exploataţiilor cu porcine – Răspunde DSVSA SIBIU;

(b) circulaţia şi transportul porcilor pe drumurile publice sau private, excluzând, dacă este necesar, drumurile de deservire a exploataţiilor, sunt interzise, cu excepţia aprobării de către autorităţile competente. Această interdicţie nu trebuiesă se aplice la tranzitul de porci pe cale rutieră, fără descărcare sau oprire, nici la porcii pentru sacrificare care provin din afara zonei de supraveghere şi se îndreaptă spre un abator situate în respective zonă, în vederea unei sacrificări immediate – Răspunde IPJ SIBIU;

(c) camioanele şi celelalte vehicule şi echipamente utilizate pentru transportul porcilor sau al altor animale sau al unor materiale susceptibile de a fi contaminate (precum carcasele, furajele, gunoiul de grajd, purinul etc.) sunt curăţate, dezinfectate, dacă este necesar, dezinsectizate şi tratate cât mai repede după contaminare. Nici un camion sau vehicul care a fost utilizat la transportul porcilor nu poate părăsi zona fără a fi curăţat şi dezinfectat – Răspund proprietarii mijloacelor de transport;

(d) nici o altă specie de animal domestic nu poate pătrunde sau ieşi din exploataţie fără autorizarea autorităţii competente, în următoarele şapte zile de la stabilirea zonei – Răspund proprietarii de animale;

(e) toţi porcii morţi sau bolnavi dintr-o exploataţie trebuie de îndată declaraţi autorităţii competente, care procedează la investigaţiile corespunzătoare, în conformitate cu procedurile stabilite în manualul de diagnostic – Raspund proprietarii de animale;

(f) porcii nu pot părăsi exploataţia în care sunt ţinuţi în cursul a cel puţin 30 de zile de la terminarea operaţiunilor preliminare de curăţare şi de dezinfecţie şi, dacă este necesar, de dezinsecţie a exploataţiei infectate. După 30 de zile, dacă condiţiile prevăzute în legislaţie sunt întrunite, autoritatea competentă poate autoriza ieşirea porcilor din exploataţia respectivă numai cu respectarea strictă a prevederilor Deciziei CE /60/2002 – Răspund proprietarii de animale;

Aplicarea măsurilor în zona de supraveghere se menţine cel puţin până când:

(a) operaţiunile de curăţare, de dezinfecţie şi, dacă este necesar, de dezinsecţie a exploataţiilor infectate sunt terminate;

(b) porcii prezenţi în toate exploataţiile au fost supuşi unor examene clinice şi atunci când este necesar, de laborator efectuate în conformitate cu manualul de diagnostic, pentru a detecta eventual prezenţă a virusului pestei porcine africane. Examenele prevăzute nu se pot practica înainte de trecerea a 40 de zile de la terminarea operaţiunilor preliminare de curăţare, de dezinfecţie şi, dacă este necesar, de dezinsecţie a exploataţiilor infectate.

Evaluarea animalelor

Animalele ucise, în cazul măsurilor pentru prevenirea/lichidarea rapidă a focarului de boală, nu pot fi despagubite întrucât proprietarul de suine a fost sanctionat contraventional pentru introducerea de animale în exploatatie fără documente sanitare veterinare.

În cazul pestei porcine africane, este interzisă valorificarea produselor şi subproduselor de la animalele tăiate, ucise sau altfel afectate.

Animalele care fac obiectul despăgubirilor trebuie să îndeplinească următoarele condiţii:

– Să fie deţinute cu respectarea normelor sanitar – veterinare în vigoare;

– Să fie declarate şi înregistrate în sistemul naţional de identificare şi înregistrare a animalelor, în conformitate cu reglementările legale în vigoare;

Despăgubirile se acordă în baza:

– evaluărilor făcute de Comisia de evaluare;

– documentaţiei întocmită de persoana fizică sau juridică;

– despăgubirile se acordă indiferent dacă animalele sunt asigurate sau nu.

Comisia de evaluare este constituită conform OrdinuluiPrefectului este alcatuita din:

a) reprezentantul direcţiei sanitar – veterinare şi pentru siguranţa alimentelor Sibiu;

b) reprezentantul – Oficiul pentru Ameliorare şi Reproducţie în Zootehnie;

c) reprezentantul Unităţii Locale de Decizie din cadrul Centrului Local de Combatere a Bolilor desemnat de Prefect ;

d) reprezentantul Unităţii Locale de Sprijin, respectiv primarul localităţii sau reprezentantul desemnat de către acesta.

Comisia de evaluare analizează şi aprobă valoarea de înlocuire a animalului/animalelor în funcţie de următoarele caracteristici: – valoarea genetică – valoarea zootehnică – sex – vârstă – greutate – starea fiziologică – categoria de producţie – preţul pieţei, la data când a avut loc acţiunea de lichidare a focarului de boală – valoarea unitară medie calculată pe baza sumei totale a despăgubirii animalelor sau a produselor în cauză conform prevederilor art. 4 din Regulamentul nr. 349/2005/CE al Comisiei, cu amendamentele ulterioare .

Uciderea animalelor

Toţi porcii din exploataţie rămasi în viață au fost ucişi la suspiciune, sub supraveghere veterinară oficială, astfel încât să se evite riscul de răspândire a virusului pestei porcine africane în timpul uciderii sau transportului;

Procedura de ucidere a animalelor dintr-un focar de PPA trebuie să aibă loc în conformitate cu prevederile Regulamentului Consiliului 1099/2009 privind protecţia animalelor în momentul uciderii.

Pentru uciderea porcilor din gospodaria suspecta de pestăporcină africană, s-a utilizat metoda mecanică – ucidere cu pistol cu glonte captiv. (Anexa I la RegulamentulConsiliului nr. 1099/2009.)

Ecarisarea teritoriului şi neutralizarea materiilor de risc

Neutralizarea cadavrelor rezultate din controlul bolii se va realiza prin :

Carnea rezultată de la scroafa sacrificată de necesitate, doi purcei morti si cei sapte purcei ucisi au fost incinerati la laboratorul DSVSA SIBIU.

Curăţare şi dezinfecţie

Curăţarea şi dezinfecţia preliminare presupun:

a. în timpul uciderii animalelor,s-au luat toate măsurile necesare pentru a evita sau a limita la maximum propagarea virusului pestei porcine africane;

b. cadavrele animalelor ucise s-au stropit cu dezinfectant;

c. de îndată ce carcasele porcilor au fost scoase în vederea transformării, părţile exploataţiei în care au fost adăpostite aceste animale, precum şi oricare părţi ale celorlalte clădiri, curţi etc au fost stropite cu dezinfectante autorizate;

d. orice ţesut sau sânge răspândit întimpul uciderii sau în timpul contaminării globale a clădirilor, curţilor, ustensilelor etc. a fost cules cu grijă şi neutralizat împreună cu cadavrele;

e. dezinfectantul trebuie să persiste pe suprafaţă cel puţin 24 de ore;

Curăţarea şi dezinfecţia finală presupun:

a. gunoiul de grajd şi aşternutul pentru animale trebuie scoase şi tratate în conformitate cu specificaţiile legale din directivă;

b. grăsimea şi murdăria trebuie îndepărtate de pe toate suprafeţele cu ajutorul unui degresant şi suprafeţele trebuie limpezite cu apă;

c. după limpezirea cu apă rece, trebuie să se stropească din nou cu dezinfectant;

d. după şapte zile, unităţile trebuie tratate cu ajutorul unui degresant, limpezite cu apă rece, stropite cu dezinfectant şi limpezite încă o dată cu apă.

Proceduri privind stingerea unui focar de pestă porcină africană şi ridicarea restricţiilor sanitare veterinare

Stingerea unui focar de pestă porcină africană reprezintă momentul ridicării tuturor măsurilor şi restricţiilor, când se constată că:

– pe teritoriul localităţii nu mai există animale bolnave sau ţinute sub observaţie pentru pestă porcină africana;

-rezultatele examenelor de laborator efectuate pe probele recoltate din focar, zona de protecţie ori de supraveghere sunt negative;

– s-au realizat integral măsurile de profilaxie şi combatere stabilite;

– au trecut cel puţin 30 de zile de la efectuarea dezinfecţiei finale conform actului de dezinfecţie întocmit de medicul veterinar împuternicit;

-în acest sens, medicul veterinar oficial întocmeşte un act sanitar veterinar de stingere a epizootiei . Actul sanitar veterinar de stingere a epizootiei se înregistrează în evidenţa primăriei localităţii pe teritoriul căreia a evoluat epizootia, sub semnătura primarului de luare la cunoştinţă după care se înregistrează la DSVSA SIBIU.

-România ca ţară, o zonă sau o exploataţie de porcine din ţara noastră este considerată ca fiind din nou liberă de pestă porcină africană atunci când toate condiţiile prevăzute de Codul Internaţional de Sănătate Animală pentru pesta porcină africană sunt îndeplinite.

DSVSA SIBIU a notificat gestionarii fondurilor de vanatoare aflate in zona de protectie si supraveghere despre masurile ce se impun ca urmare a evolutiei PPA.

In fondurile de vanatoare din zona de protective si zona de supraveghere se vor face controale zilnice ale teritoriului in vederea identificarii eventualelor cadavre de mistreti precum si observarea modificarilor de comportament la populatia de mistreti. Reprezentantii fondurilor de vanatoare vor raporta zilnic la DSVSA SIBIU rezultatele controlului.

Publicitate

LĂSAȚI UN MESAJ

Vă rugăm să introduceți comentariul dvs.!
Introduceți aici numele dvs.

Ultimele Știri

Invertorul de panouri fotovoltaice Fronius