Proiecte finalizate în satul Rusciori în timpul mandatului lui Valentin Ristea

Valentin Ristea, primarul comunei Șura Mică de care aparține satul Rusciori, a publicat pe pagina sa de Facebook câteva dintre proiectele finalizate în decursul mandatului său.

Publicitate

Câteva dintre proiectele inițiate în satul Rusciori, pe care le puteți regăsi prezentate succint mai jos, au fost menite să creeze premisa unei dezvoltări atât sociale cât și culturale a comunității, dar au fost în deosebi gândite să asigure creșterea nivelului de trai al locuitorilor.

Căminul cultural Rusciori

Clădirea care găzduia căminul cultural din Rusciori se afla într-o stare avansată de degradare, astfel că locuitorii satului nu mai puteau valorifica spațiul la adevărata sa capacitate.
Pentru a putea beneficia din nou de acest spațiu, clădirea este la momentul actual supusă unor lucrări de reabiltare, extindere și dotare ce au ca scop:

* creșterea atractivității comunei
* dezvoltarea serviciilor în vederea creșterii competitivității economice
* îmbunătățirii sistemelor de susținere a proiectelor culturale și conferințe tematice
* desfășurarea activităților artistice, culturale, sociale si a manifestațiilor tradiționale din mediul local

Pentru acest proiect au fost atrase fonduri europene in valoare de aproximativ 1.800.000 lei, la care s-au adăugat 800.000 lei din bugetul local.

Apă și canalizare

În 2018 au fost predate spre operatorul Apă-Canal SA Sibiu rețelele de apă și canal la care s-au racordat peste 300 de familii. Rețeaua dispune acum de stație de epurare și bazin de clorinare, terenul pe care acestea sunt amplasate fiind pus la dispoziție de către primărie. Întreaga investiție s-a ridicat la o valoare aproximativă de 6.500.000 lei, din care 6.000.000 lei obținuți prin Programul Național de Dozvoltare Locala I și 500.000 din bugetul local.

Terenul de sport

Noul teren de sport este amplasat în imediata apropiere a Școlii cu clasele I-IV din Rusciori. Lucrările la acesta sunt aproape de finalizare, urmând a fi montată suprafața de joc. Terenul finanțat integral din bugetul local este destinat elevilor și tinerilor din Rusciori.

Drumurile

Din păcate una dintre cele mai importante lucrări, cea de asfaltare a drumurilor și amenajarea trotuarelor nu a fost finalizată încă. În prezent contractul constructorului a fost reziliat și ne aflăm în faza de reluare a licitației pentru a executa restul proiectului.

You may also like...

Add a Comment

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *