S-a decis! Astrid Fodor rămâne primarul municipiului Sibiu

Astrid Fodor câștigă în instanță. Reprezentanții Tribunalului Sibiu au transmis către mass media un comunicat de presă din care reiese Astrid Cora Fodor rămâne în funcția de primar al municipiului Sibiu.

Publicitate

În urma interesului manifestat de reprezentanții mass-media în ceea ce privește dosarul nr. 9486/306/2020,
Biroul de Informare şi Relaţii Publice al Tribunalului Sibiu este abilitat să aducă la cunoștința opiniei publice următoarele:

Azi, 27 octombrie 2020, Tribunalul Sibiu s-a pronunțat în dosarul nr. 9486/306/2020, în sensul că instanța de judecată:
Admite apelul formulat de intervenienta FODOR ASTRID CORA împotriva Încheierii civile nr. 4411/16.10.2020 pronunțată de Judecătoria Sibiu pe care o schimbă în tot, în sensul că:
Admite cererea formulată de petentul BIROUL ELECTORAL AL CIRCUMSCRPȚIEI MUNICIPALE SIBIU – NR. 1, precum şi cererea de intervenție formulată de intervenienta FODOR ASTRID CORA şi, în consecinţă:
Validează mandatul pentru funcţia de Primar al Municipiului Sibiu, jud. Sibiu, al doamnei FODOR ASTRID CORA, declarată aleasă la alegerile locale din data de 27 septembrie 2020.
În temeiul art. 149 alin. 5 teza a II-a din O.U.G. nr. 57/2019, prezenta hotărâre va fi comunicată Prefectului Judeţului Sibiu, secretarului general al Municipiului Sibiu, primarului declarat ales – intervenientei Fodor Astrid Cora şi se aduce la cunoştinţă publică.”

Decizia Tribunalului Sibiu este definitivă.

You may also like...

Add a Comment

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *