Concurs pentru ocuparea postului de conducere – Șef Serviciu, organizat de Primăria Sibiu

Publicitate

Primăria municipiului Sibiu
cu sediul în Sibiu, Piața Mică, nr.25
anunță concurs pentru ocuparea următoarei funcții publice de conducere vacante, pe perioadă nedeterminată la Serviciul informatică din cadrul Primăriei Municipiului Sibiu:

Publicitate

1 post – Şef Serviciu

Cerinţe:
Candidații trebuie să îndeplinească condițiile generale prevăzute de art. 465 alin. (1) din O.U.G nr.57/2019 privind Codul administrativ, precum și următoarele condiții specifice:

  • Studii universitare de licență absolvite cu diplomă de licență sau echivalentă în domeniul Informatică sau Calculatoare şi tehnologia informaţiei,Absolvenți cu diplomă ai studiilor universitare de master în domeniul administrației publice, management sau în specialitatea studiilor necesare ocupării funcției publice sau cu diplomă echivalentă conform prevederilor art. 153 alin. (2) din Legea educației naționale nr. 1/2011, cu modificările și completările ulterioare,
  • Vechime în specialitatea studiilor- minimum 5 ani,
  • Cunoştinţe operare pe calculator- nivel avansat,
  • Cunoștințe limba engleză – nivel mediu,
Propunem ca proba eliminatorie de calculator și proba eliminatorie de limba engleză să fie organizate în data de 06 august 2021, după cum urmează: proba eliminatorie de calculator – ora 9,00, iar proba eliminatorie de limba engleză – ora 12,00. De asemenea, proba scrisă va fi organizată în data de 09 august 2021, ora 12,00. Atât probele eliminatorie ,cât și proba scrisă vor avea loc la sediul Primăriei Municipiului Sibiu, Piata Mică, nr.25, cam.109.


Dosarele de înscriere la concurs se depun în perioada 09.07.2021-28.07.2021 la sediul Primăriei Municipiului Sibiu din Piata Mică, nr.25, cam.109.

Relaţii suplimentare se pot obţine la Serviciul Managementul și Integritatea resurselor umane, telefon nr. 0269/208800 interior 835, sau pe www.sibiu.ro, secțiunea Angajări.

You may also like...

Add a Comment

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *