17.9 C
Sibiu
vineri, 21 iunie, 2024

Medicii veterinari din cadrul Colegiului Medicilor Veterinari, Filiala Sibiu și-au ales noile structuri de conducere

Știri din Județ

În cadrul adunării generale a Colegiului Medicilor Veterinari Filiala Sibiu membrii acestuia au ales noile structuri de conducere, respectiv pe dr. Badea Marius, reales în funcţia de preşedinte, pe dr. Popa Ciprian şi dr. Todescu Liviu ca vicepreşedinţi şi pe dr. Penţea Ioan Viorel în funcţia de secretar și alți 10 membrii în componența Consiliului Județean al C.M.V. Sibiu. De asemenea a fost aleasă Comisia Județeană de Deontologie și Litigii, cu Dr. Duca Gheorghiță în funcția de președinte, Comisia de Cenzori și delegații pentru al X -lea Congres Național al Colegiului Medicilor Veterinari din România. Adunarea a avut loc în 19 septembrie.

Dr. Penţea Ioan Viorel – Secretar  al Colegiului Medicilor Veterinari Filiala Sibiu ne-a informat despre desfășurarea lucrărilor Adunării generale în care, pe lângă alegeri au fost și analizate activităţile din perioada 2019 – 2022:

Publicitate

Medicina veterinară, ca profesie pusă în slujba asigurării sănătății publice, s-a dezvoltat și perfecționat permanent, asigurând societății specialiști de înaltă ținută profesională pentru acest important domeniu în care medicul veterinar, are ca obiectiv promovarea politicilor naționale în domeniul sanitar veterinar, ca strategii pentru apărarea sănătății animalelor și a oamenilor, asigurarea siguranței lanțului alimentar de la producere la consumator, protecția, bunăstarea animalelor și protecția mediului.

Profesiunea de medic veterinar este o profesie liberală și independentă, cu organizare autonomă funcționând în baza principiului autonomiei în cadrul forului profesional reprezentat de Colegiul Medicilor Veterinari, având ca bază Legea 160 din 1998 cu modificările și completările ulterioare, act normativ care reglementează organizarea și exercitarea profesiei de medic veterinar pe teritoriul României.

Colegiul Medicilor Veterinari, are în evidență medici veterinari, care profesează în sectorul de stat, medici veterinari cu liberă practică titulari la unități medicale veterinare private de asistență (cabinete, spitale, clinici, farmacii) precum și un număr însemnat medici veterinari care sunt angajați în unități economice sau în învățământ, cercetare, etc.

În acest context medicii veterinari își propun permanent să își organizeze mai bine activitatea, să răspundă eficient și profesional la solicitările celui mai apropiat partener, crescătorul de animale și agentul economic din zona procesării și distribuției alimentelor și a furajelor.

La această dată, în evidența Colegiul Medicilor Veterinari, Filiala județului Sibiu se regăsesc 210 de medici veterinari, în activitate, din care un număr de 40 profesează în sectorul de stat, 40 de medici veterinari de liberă practică titulari de cabinete veterinare de asistență care au încheiat contract de concesiune, cu D.S.V.S.A. Sibiu, pentru executarea unor acțiuni sanitare veterinare cuprinse în programul național de prevenire și combatere a bolilor transmisibile la animale și de la animale la om, identificarea și înregistrarea animalelor și protecția mediului, 49  sunt titulari la unități medicale veterinare private și 81 sunt angajați în unități medicale, unități economice sau în învățământ.

Medicii veterinari în activitate sunt organizați în 49 cabinete medicale veterinare care acoperă activitatea a 54 circumscripții sanitare veterinare concesionate, în 31 cabinete medicale de asistență private, un spital veterinar, 2 clinici veterinare, 9 cabinete medicale de consultanță și 29 de unități farmaceutice, care au ca titulari medici veterinari cu liberă practică.

 Personalul sanitar veterinar din județul Sibiu, în activitate, gestionează din punct de vedere sanitar veterinar efectivele de animale crescute în scop economic (bovine, cabaline, ovine, caprine, porcine, păsări) animale de companie, precum și alte specii (animale de blană, iepuri, familii de albine, pești, animale existente în zona silvatică, etc) De asemenea sunt supravegheate pe traseul lanțului de siguranță alimentară, obiectivele autorizate / înregistrate sanitar veterinar care cuprind unității de procesare materii prime de origine animală și vegetală, depozite alimentare, unități de comercializare, unități de alimentație publică, cantine școlare și sociale, laboratoare de cofetărie, patiserie, alte unități specifice, de procesare și comercializare produse de origine animal și non animală, precum și producători individuali, înregistrați, care valorifică producția primară de lapte, miere și ouă, pește, produse vegetale, precum și alte unități cu profil zootehnic și prestatoare de servicii în domeniu.

În mandatul 2019 – 2022  Conducerea Colegiului Medicilor Veterinari Filiala Sibiu, prin structurile alese, biroul executiv și consiliul județean, s-a preocupat pentru monitorizarea și implementarea obligațiilor și a responsabilităților ce îi revin în conformitate cu Regulamentul de organizare și funcționare a Colegiului Medicilor Veterinari și a Statutului Medicului Veterinar urmărind:

  • Implementarea bunelor practici din domeniul managementului strategic și de gestiune a unităților sanitare veterinare, a resurselor umane și financiare prin monitorizare, motivare, formare și evaluare activități care s-au realizat prin:
  • inscrierea a 25 medici veterinari ca noi membrii ai filialei noastre, radierea din evidențele noastre a 10 membrii prin pensionare sau transfer la alte filiale, evaluarea și înregistrarea în R.U.M.V. a 34 de unități medicale veterinare din care 3 unități farmaceutice,
  • dezbaterea în cadrul a 6 ședințe ale Consiliului Național și în cadrul a 4 şedinţe de Consiliul județean al C.M.V. Sibiu, a problematicii curente şi de perspectivă selectată din activitatea profesională, sau ca urmare a sesizărilor şi propunerilor transmise din teritoriu;
  • perfecționarea și dotarea cu logistica necesară, care să permită o mai bună rezolvarea a atribuțiilor specifice, distribuirea către unitățile medicale veterinare a setului de registre, imprimate și documente oficiale, pentru a se asigura o evidență specifică a activității, uniformă și în spiritul legii;
  • preocupare pentru asigurarea unui loc de muncă pentru tinerii absolvenți sau colegi care au necesitat acest lucru
  • implicare privind creșterea responsabilității membrilor C.M.V. față de drepturile și obligațiile ce le revin conforme legislației de organizare și exercitare a profesiei de medic veterinar;
  • S-a urmărit realizarea programului de perfecționare profesională continuă, prin organizarea a opt sesiuni de comunicări cu 133 de participanți, sau prin participare individuală la instruiri, specializări, simpozioane și conferințe, organizate la nivel național și local, online, în perioada stării de urgență, pentru ca medicul veterinar să se poziționeze în continuare ca un rol de frunte în toate domeniile în care acționează, să prezinte un tot mai mare interes și aport pentru dezvoltarea social economică.
  • Coordonarea și monitorizarea privind implicarea medicilor veterinar pentru supravegherea, prevenirea și combatere a bolilor transmisibile la animale și de la animale la om prin efectuarea acțiunilor de supraveghere, operațiuni de vaccinare preventivă, operațiuni de tratamente antiparazitare și examene de laborator, în condiții speciale cauzate de pandemia generată de COVID 19, implementând măsurile specifice unor astfel de situații.

Noua conducere a Colegiului Medicilor Veterinari Filiala Sibiu, prin serviciile veterinare din judeţ, îşi propune să acţioneze cu competenţă şi fermitate pentru a impune respectarea legii, a normelor tehnice ale Comisiei Europene, să acţioneze prin mijloace profilactice sau de combatere, pentru apărarea sănătăţii animalelor şi pentru prevenirea transmiterea de boli de la animale la om, contribuind astfel la apărarea sănătăţii publice precum şi în protejarea mediului şi în realizarea altor priorităţi actuale şi de viitor.

Se impune, acum mai mult ca niciodată, pentru ca profesia noastră să-și realizeze ținta finală, apărarea sănătății animalelor și a sănătății publice, să fim uniţi, activi, încrezători în noi şi în forţele noastre.

Publicitate

LĂSAȚI UN MESAJ

Vă rugăm să introduceți comentariul dvs.!
Introduceți aici numele dvs.

Ultimele Știri