7.3 C
Sibiu
miercuri, 17 aprilie, 2024

Obiective și strategii ale conducerii Colegiului Medicilor Veterinari Filiala Sibiu având ca țintă creșterea calității actului medical veterinar

Știri din Județ

Dr. Penţea Ioan  Viorel  – Secretar al Colegiului Medicilor Veterinari Filiala Sibiu prezintă obiectivele și strategiile conducerii Colegiului Medicilor Veterinari Filiala Sibiu având ca țintă creșterea calității actului medical veterinar:


 Profesiunea de medic veterinar este o profesie liberală, independentă și autonomă, reglementată în cadrul forului profesional reprezentat de Colegiul Medicilor Veterinari, for cu personalitate juridică, organizarea şi funcţionarea fiind realizată pe principiul teritorial, al eligibilităţii şi ierarhiei, având la bază Legea 160 / 1998, cu modificările și complectările ulterioare, act normativ prin care se legiferează organizarea și exercitarea profesiei de medic veterinar pe teritoriul României.

         

În acest cadru medicii veterinari, membrii ai Colegiului Medicilor Veterinari din România au ca obiective apărarea sănătăţii animalelor, sănătăţii publice, protecţia consumatorului şi a mediului înconjurător, în scopul creșterii și ameliorarii efectivelor de animale, al asigurării siguranţei alimentare, al facilitării relaţiilor comerciale şi al păstrării echilibrului ecologic.

În evidența Colegiul Medicilor Veterinari, Filiala Sibiu, la finele anului 2023, se regăsesc 230 de medici veterinari în activitate, din care un număr de 38 profesează în sectorul de stat, 40 sunt titulari de cabinete medicale veterinare individuale sau în cadrul unor societăți comerciale de profil și care au concesionat cu D.S.V.S.A. Sibiu, prestarea unor acțiuni cuprinse în Programul strategic al acţiunilor de supraveghere, prevenire, control şi eradicare a bolilor la animale, a celor transmisibile de la animale la om, protecţia animalelor şi protecţia mediului, de identificare şi înregistrare a animalelor, 45 de medici sunt proprietari de unităţi medicale veterinare private (spital, clinici, cabinete de medicale și farmacii) şi 107 de medici sunt angajaţi în unităţi medicale, unităţi economice, administrative, sau în învăţământ.

În Registrul Unităţiilor Medicale Veterinare al Colegiului Medicilor Veterinari Filiala Sibiu sunt înregistrate 49 cabinete medicale veterinare care acoperă activitatea a 54 circumscripţii sanitare veterinare concesionate, un spital, patru clinici și 32 cabinete medicale de asistenţă, 10 cabinete medicale de consultanţă şi 17 unităţi farmaceutice private, umități care au titulari medici veterinari de liberă practică.

În acest conext, medicii veterinari, membrii ai Colegiului Medicilor Veterinari Filiala Sibiu, îşi propun permanent să îşi organizeze mai bine  activitatea, să răspundă eficient şi profesional la solicitările celor mai apropiaţi parteneri al lor, crescătorii de animale şi operatorii din domeniul producerii, procesării şi valorificării produselor alimentare.

Anual sunt gestionate din punct de vedere sanitar veterinar şi pentru siguranţa alimentelor efectivele de animale crescute în scop economic (bovine, cabaline, ovine, caprine, porcine, păsări) animale de companie, precum şi alte specii (animale de blană, iepuri, familii de albine, peşti, animale existente în zona silvatică, în grădina zoologică, etc)

Sunt supravegheate pe traseul lanţului de siguranţă alimentară, obiectivele, autorizate sau înregistrate la D.S.V.S.A. județeană, obiective care cuprind unităţii de procesare materii prime de origine animală, depozite alimentare, unităţi de comercializare, unităţi de alimentaţie publică, cantine şcolare şi sociale, laboratoare de cofetărie, patiserie, alte unităţi specifice, de procesare şi comercializare produse de origine animală.

        

De asemenea sunt monitorizați producători individuali, înregistraţi, care valorifică producţia primară de lapte, miere şi ouă, peşte, precum şi alte unităţi cu profil zootehnic şi prestatoare de servicii în domeniu.  

Prioritatea serviciilor sanitare veterinare de stat şi private, constă în promovarea politicilor naţionale in domeniul sanitar-veterinar, ca strategii pentru apărarea sănătaţii animalelor, sănătatea publică, protecţia şi bunăstarea animalelor, protecţia mediului, siguranţa alimentelor şi monitorizarea crescătorilor de animale şi a operatorilor din industria alimentară şi nu în ultimul rând a consumatorilor de aceste bunuri.

Conducerea Colegiului Medicilor Veterinari Filiala Sibiu, aleasă prin vot democratic în cadrul adunării generale desfăşurate la data de 19.09.2022, prin serviciile veterinare din judeţ, are ca obiectiv, prioritar, creşterea calităţii actului medical veterinar prin care să se asigure o gamă largă de servicii de specialitate, conforme legislaţiei europene transpusă în legislația națională, în beneficiul celor care investesc în creşterea animalelor, sau în domeniul procesării, depozitării şi valorificării produselor de origine animală, prin :

 • Reprezentarea  cu cinste şi onoare a profesiei în faţa organelor guvernamentale, a forurilor profesionale şi ştiinţifice, a persoanelor fizice şi juridice şi a instituţiilor publice de la nivel judeţean şi naţional.
 • Implementarea şi menţinerea unei structuri organizatorice, comform O.U.G. nr. 42 / 2014 şi Legea 160 / 1998, cu modificările şi complectările ulterioare, ca principalul instrument în realizarea obiectivelor prestabilite.
 • Disponibilitate privind ducerea la îndeplinire a ordinelor, hotărârilor, deciziilor, reglementărilor şi instrucţiunilor emise de Autoritatea Sanitară Veterinară și pentru Siguranța Alimentelor și de Consiliului Naţional al Medicilor Veterinari din România
 • Implementarea bunelor practici prin preluarea unor noi metode şi proceduri din domeniul managementului strategic şi de gestionare a resurselor umane, şi financiare.
 • Implementarea unei abordări eficiente în privinţa însuşirii și comunicării către cei interesați a informaţiilor de interes general, a actelor normative componente din legislaţia specifică, a programelor şi strategiilor propuse de autoritatea veterinară şi de conducerea centrală a C.M.V. RO
 • Îmbunătăţirea procedurilor de evaluare şi control în domeniul sanitar veterinar prin promovarea unui sistem de informare, educare şi consultanţă de specialitate a operatorilor economici, care să genereze creşterea calităţii activităţiilor şi a serviciilor.
 • Spijin eficient în realizarea operaţiunilor de supraveghere, prevenirea şi combatere a bolilor transmisibile la animale şi de la animale la om, prin acţiuni de supraveghere clinică a bolilor, vaccinări imunoprofilactice, tratamente profilactice şi curative antiparazitare şi analize de laborator, comform programelor şi a graficelor stabilite.
 • Implicarea efectivă pentru implementarea actelor normative  privind activitatea de identificare şi inregistrare a animalelor, pentru o mai bună gestionare a bazei de date şi a sistemului de acordare a suvenţiilor.
 • Preocupare permanentă, pentru respectarea clauzelor stipulate în contractele de concesiune, în contractele cu proprietarii exploataţiilor comerciale cu animale şi păsări şi alte relaţii contracuale, încheiate de medicii veterinari de liberă practică, clauze care se referă, în principal, la sprijinul ce trebuie acordat de angajator pentru realizarea acţiuniilor contractate,
 • Monitorizarea modului cum se respectă normele privind circulaţiei animalelor, a produselor şi subproduselor de origine animală, utilizarea medicamentelor, în special a antibioticelor şi produselor antiparazitare, a furajelor medicamentate, precum şi a circulaţiei acestora. notificarea şi certificarea internă şi internaţională, în condiţiile legii.
 • Susţinerea programului de perfecţionare permanentă în domeniul sanitar-veterinar, prin participarea medicilor veterinari la pregătiri profesionale de profil, instruiri la nivel central şi local, la conferinţe şi simpozioane, etc.
 • Sprijinirea constantă a autorităţilor publice locale în vederea îmbunătăţirii stării de sănătate a populaţiei şi a animalelor, în promovarea produselor tradiţionale şi sprijin în implementarea proiectelor de dezvoltare locală.
 • Comunicarea şi colaborarea cu instituţiile administraţiei centrale, judeţene, cu alte autorităţi locale, cu asociaţii profesionale şi alte organizaţii civice, având drept scop integrarea activităţii sanitare veterinare în ansamblul dezvoltării economice şi sociale pe plan local şi naţional.      

        

În exercitarea profesiei de medic veterinar pe lângă obiectivele menţionate se regăsesc şi alte obligaţii şi responsabilităţii stipulate în acte normative sau care sunt identificate în activitatea curentă, activități pentru care medicii veterinari, membrii ai Colegiului Medicilor Veterinari Filiala Sibiu se angajează să le realizeze cu profesionalism şi exigenţă, având garanţia spijinului conducerii Consiliului Național al Colegiului Medicilor Veterinari, a conducerii A.N.S.V.S.A. şi D.S.V.S.A. judeţeană, a operatorilor economici din domeniul creşterii animalelor şi alimentar, a autorităţiile locale, a asociaţiilor profesionale şi a altor autorităţi şi organisme competente.

Pentru ca profesia noastră să-şi realizeze menirea, se impune să fim uniţi, activi, încrezători în noi şi în forţele noastre.

Publicitate

LĂSAȚI UN MESAJ

Vă rugăm să introduceți comentariul dvs.!
Introduceți aici numele dvs.

Ultimele Știri

SIBIU: Primăria bagă bani în stâlpi de informare