8 ofertanţi pentru drumul judeţean Ocna – Ţapu

Știri din Județ

Modernizarea drumului județean 106 B, de la autostrada A1 – Ocna Sibiului – Loamneș – Șoroștin – Țapu, în lungime de aproximativ 35 km, este unul dintre cele trei proiecte de infrastructură rutieră pentru care CJ Sibiu a atras finanțare europeană prin Programul Operațional Regional 2014 – 2020, alături de DJ 106 Agnita – Sighișoara și DJ 141 Mediaș -Bârghiș.

Contractul de finanțare a fost semnat în data de 1 februarie 2018. Valoarea totală a proiectului este de 121.135.517,17 lei, inclusiv TVA. În luna octombrie 2019, au fost aprobați indicatorii tehnico-economici ai investiției la faza Proiect Tehnic. Astfel, valoarea totală a investiției fără TVA a fost de 108.901.708,97 lei. Termenul pentru execuția lucrărilor este de 24 luni de la emiterea ordinului de începere.

Primele licitații au fost cu ghinion

Prima licitaţie pentru lucrările de execuție a fost lansată în data de 03.01.2020. A fost depusă o singură ofertă, care a fost declarată neconformă, pentru că nu au fost îndeplinite toate cerințele din caietul de sarcini.

A doua licitație a fost reluată în data de 24.05.2020. Au fost doi ofertanți, însă ofertele au fost neconforme: unul dintre  ofertanți nu a îndeplinit cerințele din caietul de sarcini, depunând o ofertă alternativă, cu alte tipuri de lucrări şi cantități, iar celălalt ofertant a fost respins în etapa financiară, date fiind abaterile financiare ce depășeau 1% din valoarea ofertată

După derularea și anularea celor 2 proceduri de licitație, dat fiind dezinteresul participanților (unul, respectiv doi ofertanți) pentru o lucrare de o asemenea valoare mare, dar şi clarificările operatorilor economici din perioada licitațiilor, CJ Sibiu a concluzionat că valoarea estimată a investiţiei este subevaluată, fapt confirmat şi de proiectant care, faţă de momentul întocmirii documentaţiei tehnice, a considerat oportun şi necesar optimizarea proiectului, în sensul actualizării valorii proiectului cu preţurile actuale.

Astfel, prin adresa nr.11095/08.09.2020, înregistrată la Consiliul Județean Sibiu cu nr.14487/09.09.2020, operatorul economic Asocierea SC Eptisa Romania SRL – Eptisa Servicios de Ingenieria a adus la cunoștință faptul că în situația economică națională au intervenit o serie de schimbări relevante pentru proiect, care au condus la necesitatea actualizării preţurilor unitare la o parte din articole. Conform adresei menționate, schimbările care au condus la necesitatea revizuirii listelor de cantități estimate de lucrări și actualizării prețurilor unitare la articole sunt legate de creșterea prețurilor unor materii prime, materiale de construcții și combustibil ce intervin în prețul unor articole de referință din proiect.

În consecință, noua valoare a investiției a fost aprobata prin HCJ nr. 254/36.11.2020 și  este de 117.984.506,69 lei fără TVA.

A treia licitație râvnită de toţi

În 31 decembrie 2020, Consiliul Judeţean Sibiu a publicat a treia licitaţie pentru acest drum. La termenul limită de depunere a ofertelor, 23.02.2021 au fost depuse 8 oferte din partea unor asocieri de operatori economici din țară și străinătate, acestea însumând 48 de firme/subcontractanți. Valoarea estimată a contractului este de 107.574.917,68 lei fără TVA. Comisia de evaluare a ofertelor estimează că finalizarea procedurii de atribuire va avea loc în cursul lunii mai 2021.

- Advertisement -spot_img

LĂSAȚI UN MESAJ

Vă rugăm să introduceți comentariul dvs.!
Introduceți aici numele dvs.

spot_img
- Advertisement -spot_img
- Advertisement -spot_img

Ultimele Știri