Vizitează Muzeul Naţional Brukenthal şi câştigă un weekend la Hotelul Ramada din Sibiu!

Cu prilejul expoziției 3 secole Brukenthal/Arta europeană 1500-1800, colecția av. George Șerban, curator dr. Alexandru C. Chituță, Muzeul Național Brukenthal, împreună cu Hotelul Ramada din Sibiu invită vizitatorii la concurs.

Publicitate

Alexandru Constantin Chituță, a declarat: ,,Conform regulamentului, concursul este organziat în perioada 18 iunie – 31 august 2021. Cei care achiziționează produse-souvenir în valoare de 20 de lei din magazinul Palatului Brukenthal din Piața Mare, completează un talon de participare și pot câștiga un weekend în 2 la Hotelul Ramada din Sibiu în luna octombrie a acestui an. Avem o gamă extraordinară de produse dedicate celor 3 secole Brukenthal, dar și pentru expoziția Arta europeană 1500-1800, cu imagini din gravurile semnate de Rubens, Rembrandt, Bartoli, Leonardo, Michelangelo, Dürer s.a. Mulțumim partenerului, conducerii Hotelului Ramada din Sibiu pentru sprijin. A devenit deja o tradiție organziarea unui concurs de către Muzeul Național Brukenthal, anul trecut în cadrul expoziției Great artists of the world am dăruit 2 premii în valoare de 100 euro. Anul acesta vor mai urma și alte surprize împreună cu partenerul nostru Boromir.”


Expoziția Arta europeană 1500-1800, colecția av. George Șerban va fi deschisă vineri, 18 iunie 2021, ora 13 în curtea Palatului Brukenthal din Piața Mare.

REGULAMENTUL OFICIAL AL CONCURSULUI
Arta europeană, 1500-1800, colecția av. George Șerban
Muzeul Național Brukenthal, 2021


SECȚIUNEA 1. ORGANIZATORUL ȘI REGULAMENTUL OFICIAL AL CONCURSULUI


1.1. Concursul Arta europeană, 1500-1800, colecția av. George Șerban este organizat și desfășurat de Muzeul Național Brukenthal (denumit în continuare Organizator) din Sibiu,
iar premiile sunt dăruite de Hotel Ramada din Sibiu.


1.2. Prin participarea la acest Concurs, participanții sunt de acord să respecte și să se conformeze tuturor prevederilor, termenilor și condițiilor prezentului regulament
(denumit în continuare Regulament oficial) astfel cum sunt menționate mai jos.


SECȚIUNEA 2. ZONA DE DESFĂȘURARE A CONCURSULUI
2.1. Concursul este organizat și se desfășoară în cadrul Muzeului Național Brukenthal.
2.2. Premiile se vor pune în posesie la Sibiu.

SECȚIUNEA 3. Durata CONCURSULUI
3.1. Concursul va fi lansat la data de 18 iunie 2021, ora 15:00 și va dura până la data de 31 august 2021, ora 17:00 inclusiv (denumită în continuare Perioada Concursului). Participanții se pot înscrie la Concurs exclusiv pe perioada menționată.
3.2. Concursul se va desfășura în conformitate cu prevederile prezentului Regulament Oficial.


SECȚIUNEA 4. PRODUSELE PARTICIPANTE
4.1. Produsele participante la Concurs sunt toate cele comercializate în magazinul Muzeului Național Brukenthal din Piața Mare nr. 4 din Sibiu, și care individual sau colectiv, au o valoare de minim 20 lei.


SECȚIUNEA 5. DREPTURI ȘI CONDIȚII DE PARTICIPARE
5.1. În prezentul Concurs pot participa toate persoanele cu domiciliul/reședința în România
cu vârsta de minim 18 ani împliniți la data începerii Concursului, respectiv la data de 18 iunie 2021.
5.2. La acest Concurs pot participa cetățenii români care acceptă termenii și condițiile
prezentului Regulament Oficial (denumiți în continuare Participanți).
5.3. Participanții au obligația să păstreze fotocopiile bonurilor fiscale ce atestă achiziția
produselor în baza cărora s-au realizat înscrierile în concurs până la momentul publicării listei
câștigătorilor, astfel încât, în cazul contactării acestora ca potențiali câștigători să poată confirma numerele bonurilor fiscale reprezentantului Organizatorului și de asemenea în scopul validării lor ca și câștigători, să poată să facă dovada deținerii acestora și să le poată
preda în original reprezentantului Organizatorului pentru a revendica premiul câștigat.

5.4. Prin participarea la Concurs, Participanților nu le vor fi impuse niciun fel de cheltuieli
suplimentare cu excepția cheltuielilor normale de desfășurare a Concursului: cheltuieli determinate de achiziționarea produselor pentru participarea la concurs.
5.5. La acest Concurs nu au drept de participare persoanele angajate în cadrul Muzeului
Național Brukenthal, precum nici membrii familiilor acestora (constând în copii, părinți,
frați/surori, soț/soție).


SECȚIUNEA 6. PREMIILE CONCURSULUI
6.1. În cadrul Concursului se vor acorda 1 premiu constând in cazare, camera dbl, pentru 2
persoane la Hotel Ramada din Sibiu, în perioada 15-17 octombrie 2021.
6.2. Valoarea totală a premiilor acordate în cadrul prezentului Concurs este de 930 lei.
6.3. Desemnarea câștigătorilor se va face în conformitate cu prezentul Regulament.


SECȚIUNEA 7. MECANISMUL CONCURSULUI
7.1. Pentru a se înscrie la tragerea la sorți pentru câștigarea premiilor Concursului, Participanții trebuie să achiziționeze orice Produs –souvenir realziat pentru prezenta
expoziție din magazinul aflat în cadrul Palatului Brukenthal din Piața Mare din Sibiu, în valoare de minim 20 lei și să se înscrie prin formularele puse la dispoziție la casieria
Magazinului, prin transmiterea numărului și a datei de emitere a bonului fiscal care atestă
achiziția produselor.
7.2. Fiecare număr de bon poate fi utilizat pentru înscrierea în Concurs o singură dată.
7.3. Înscrierea în Concurs se realizează prin completarea formularului, așa cum acesta se
găsește la casieria Magazinului Palatului Brukenthal din Sibiu: câmp nume și prenume, câmp număr bon fiscal, câmp dată bon fiscal, câmp număr de telefon, bifă de acord Regulament,bifă acord de colectare date în scop de marketing. Necompletarea oricăruia dintre câmpurile obligatorii sau completarea lor cu date inexistente sau incorecte poate duce la invalidarea
înscrierii respective sau la imposibilitatea acordării premiului, în cazul unui potențial câștig.
7.4. Fiecare înscriere la Concurs îi poate aduce Participantului o șansă de câștig la premiile ce
urmează a fi atribuite prin tragere la sorți.
7.5. Pentru ca o înscriere să fie validată preliminar, aceasta trebuie să îndeplinească
cumulativ următoarele condiții:
7.5.1. să conțină numărul și data emiterii unui bon fiscal
7.5.2. bonul fiscal să fie emis și să fie înscris în perioda Concursului
7.5.3. un participant unic, identificat, poate înscrie un număr de bon o singură dată pe zi.


SECȚIUNEA 7. CLAUZE DIVERSE DE ÎNSCRIERE
7.1. Fiecare participant este supus obligației de a păstra și, după caz, prezenta, dovada
deținerii bonurilor fiscale ce atestă achiziția a cel puțin unui produs participant.
7.2. La tragerile la sorți nu vor participa înscrierile care nu respectă specificațiile de înscriere detaliate mai sus și nici înscrierile în care se comunică bonuri fiscale care nu au fost emise de către magazinul din Palatul Brukenthal din Sibiu.
7.3. Data limită de înscriere este de 31 august 2021, ora 17:00.
SECȚIUNEA 8. ACORDAREA ȘI VALIDAREA PREMIILOR
8.1. Desemnarea câștigătorilor premiilor prezentului Concurs se va face prin tragere la sorți.
8.2. Premiile vor fi acordate în cadrul unei trageri la sorți, în data de 1 septembrie 2021, ora
12.00.8.3. La tragerile la sorți vor participa toate înscrierile valide, corect înscrise în Concurs.
8.4. După tragerile la sorți, Participanții ale căror înscrieri au fost desemnate câștigătoare vor
fi informați telefonic cu privire la câștigul înregistrat în vederea începerii procesului de
validare, respectiv punerea în posesie a premiului.


Colectivul de organizare și validare
Av. George Șerban
Dr. Alexandru Constantin Chituță
Bogdan Runcan

You may also like...

Add a Comment

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *