12.4 C
Sibiu
joi, 30 martie, 2023

Direcția Judeţeană de Evidenţă a Persoanelor Sibiu: informații utile!

Știri din Județ

- Advertisement -spot_img

Direcţia Judeţeană de Evidenţă a Persoanelor Sibiu, instituţie publică aflată în subordinea Consiliului Judeţean Sibiu, pornind de la normele legale în materie de evidență a persoanelor, pentru a proteja cetățenii de aplicarea sancțiunilor de natură a le afecta patrimoniul, pe de-o parte, cât și pentru a preîntâmpina eventualele situații menite să genereze încălcarea conduitei prestabilite de către legiuitorul român, cu consecințe în ceea ce privește sancționarea contravențională, pe de altă parte, în scopul unei informări clare, corecte și actuale asupra drepturilor și obligațiilor ce revin fiecărei persoane în domeniul de referință, aduce la cunoștință, cetăţenilor judeţului Sibiu, următoarele:

➢ titularii actelor de identitate sunt obligaţi să ia măsuri pentru a evita deteriorarea, distrugerea, pierderea sau furtul acestora, amenda aplicabilă fiind în cuantum de 25 lei – 50 lei;

➢ persoana care a găsit sau a intrat în mod fortuit în posesia unui act de identitate, indiferent cine este titularul acestuia, este obligată să îl depună ori să îl trimită, în termen de 24 de ore, la cel mai apropiat serviciu public comunitar de evidenţă a persoanelor sau la cea mai apropiată unitate de poliţie. Și în această situație vorbim despre o contravenție care se sancționează cu 25 lei – 50 lei. Aceeași sancțiune se aplică și în cazul în care actul de identitate declarat pierdut sau furat, care a fost ulterior găsit de titular, nu a fost predat în termen de 48 de ore la serviciul public comunitar de evidenţă a persoanelor unde a fost declarat evenimentul;

➢ totodată, cetățenii trebuie să știe că în termen de 15 zile de la împlinirea vârstei de 14 ani, sunt obligați să solicite eliberarea actului de identitate, altfel riscă o sancțiune cuprinsă între 40 lei și 80 lei;

➢ învederăm faptul că, titularul sau reprezentantul legal al acestuia este obligat să solicite eliberarea unui nou act de identitate, după cum urmează:

a) cu cel mult 180 de zile înainte de expirarea termenului de valabilitate a actului de identitate, dar nu mai puţin de 15 zile;  

b) în termen de 15 zile de la producerea uneia dintre situaţiile pe care le enunțăm, și anume: dacă s-a modificat numele sau prenumele titularului, data ori locul naşterii; la schimbarea domiciliului; în cazul schimbării denumirii sau rangului localităţilor şi străzilor, al renumerotării imobilelor sau rearondării acestora, al înfiinţării localităţilor sau străzilor; la atribuirea unui nou C.N.P.; în cazul deteriorării actului de identitate; în cazul pierderii, furtului sau distrugerii actului de identitate; când imaginea facială din actul de identitate nu mai corespunde cu fizionomia titularului; în cazul schimbării sexului; în cazul anulării actului de identitate. Pentru nerespectarea acestor dispoziții, sancțiunea aplicabilă stabilită de legiuitor este de 40 lei – 80 lei;

➢ mai aducem la cunoștință și faptul că, persoanele care îşi schimbă domiciliul sau îşi stabilesc reşedinţa sunt obligate să ceară înscrierea în cartea de imobil la noua locuinţă în termen de 15 zile de la mutare. De asemenea, persoanele care locuiesc în imobil sunt obligate să prezinte actul de identitate responsabilului cărţii de imobil, la solicitarea acestuia, pentru actualizarea cărţii de imobil – în ambele situații, sancțiunea pentru nerespectare este, de asemenea, de 40 lei – 80 lei;

➢ important de știut de către cetățeni este și situația în care actul de identitate al unei persoane fizice nu poate fi reţinut în afara cazurilor prevăzute de lege. Prin urmare, pentru reținerea, fără drept, a unui act de identitate, sancțiunea este cuprinsă între 75 lei – 150 lei;

➢ și, nu în ultimul rând, vom mai face o precizare potrivit căreia, este interzisă darea, primirea sau solicitarea actului de identitate drept garanţie pentru prestarea unor servicii, pentru încredinţarea unor bunuri şi valori, pentru plata datoriilor sau în alte scopuri, de către persoanele neautorizate, situații cărora li se aplică sancțiunea amenzii contravenționale de 75 lei – 150 lei.

În contextul celor reiterate, adresăm rugămintea tuturor persoanelor care doresc relații suplimentare privind activitatea de specialitate în materie de evidență a persoanelor, și nu numai, să acceseze website-ul instituției noastre www.djepsibiu.ro – în secțiunile specifice de interes.

LĂSAȚI UN MESAJ

Vă rugăm să introduceți comentariul dvs.!
Introduceți aici numele dvs.

- Advertisement -spot_img

Ultimele Știri