21.2 C
Sibiu
joi, 18 iulie, 2024

Inspectoratul Școlar dă replica părinților, în loc să găsească soluții

Știri din Județ

În urma petiției “Sibiu: Copiii merită o educație de calitate, nu școli suprapopulate!”, semnată de mai mulți părinți ai elevilor de la Școala I.L Caragiale din Sibiu, în care îi solicită șefului Inspectatorului Școlar Județean Sibiu să ia măsuri, reprezentații ISJ Sibiu au transmis un drept la replică:


Ca urmare a publicării în mediul online, în data de 19 ianuarie 2023, a Petiției către Inspectoratului Școlar Județean Sibiu, formulate de reprezentanta unui grup de părinți din Școala Gimnazială „I.L.Caragiale” Sibiu, doamna Maria Neamțiu Ionică, prin care se solicită, cităm: „reducerea circumscripției școlii IL Caragiale, înainte de începerea înscrierilor la clasa pregătitoare, pentru anul școlar 2023-2024, precum și adoptarea unor măsuri care să diminueze numărul părinților care recurg la falsificarea reședinței sau a domiciliului”, suntem în măsură să vă comunicăm următoarele:

− Viza de flotant / înscrierea în actul de identitate a mențiunii privind stabilirea reședinței, nu este emisă și eliberată de către Inspectoratului Școlar Județean Sibiu, ci de o instituție publică locală, respectiv Serviciul Public Comunitar de Evidenta a Persoanelor / Serviciul de Evidenţă a Persoanelor Sibiu, în baza unei proceduri și a unor documente specifice (informații, pe link-ul: https://sibiu.ro/primaria/document/inscrierea-in-actul-de-identitate-a-meniunii-privind-stabilirea-reedinei). În acest sens, veridicitatea și răspunderea autenticității tuturor informațiilor referitoare la adresa de reședință, în vederea înscrierii în actul de identitate a mențiunii privind stabilirea acesteia, le revin solicitanților care declară pe proprie răspundere, sub semnătură, că locuiesc la acea adresă și proprietarilor / găzduitorilor care formulează o Declarație de primire în spaţiu, în faţa notarului public din țară, ori în fața polițistului din structurile teritoriale ale Poliției Române. De asemenea, menționăm că Declaraţia pe propria răspundere a solicitantului este însoţită de nota de verificare a poliţistului de ordine publică, prin care se certifică existenţa unui imobil cu destinaţia de locuinţă şi faptul că solicitantul locuieşte efectiv la adresa declarată.

− Verificarea autenticității înscrierii în actul de identitate a mențiunii privind stabilirea reședinței sau a corectitudinii celor menționate în Declaraţia pe propria răspundere a solicitantului de reședință și în Declarația de primire în spaţiu a acestuia de către găzduitor, nu intră în aria de competență instituțională a Inspectoratului Școlar Județean Sibiu. În consecință, Inspectoratul Școlar Județean Sibiu nu poate impune nici unităților de învățământ să verifice reședința în circumscripție a persoanelor care își înscriu copiii în clasa pregătitoare, deoareace nu au competențe în acest sens. Unitatea de învățământ poate sesiza organele competente, dacă există suspiciuni referitoare la reședința efectivă a elevilor școlarizați. Inspectoratul Școlar Județean Sibiu nu poate limita înscrierile la o anume școală doar pe baza domiciliului stabil, deoarece dreptul constituțional la educație nu poate fi îngrădit de nimeni.

− Configurarea circumscripțiilor școlare de către Inspectoratul Școlar Județean Sibiu, este propusă Consiliului Local Sibiu, instituția care aprobă sau care poate modifica circumscripțiile. Propunerea privind arealul Circumscripției școlare nr. 12, aferente Școlii Gimnaziale „I.L. Caragiale” Sibiu a fost aprobată, până acum, în forma transmisă de I.Ș.J. Sibiu, care solicită unității școlare propunere de actualizare. Reconfigurarea acestei circumscripții pentru viitorul an școlar nu va garanta în niciun fel stoparea fenomenului de solicitare / de obținere a reședințelor, în vederea accesului copiilor în clasa pregătitoare la unitatea școlară în discuție. Este așadar de la sine înțeles faptul că legislația trebuie respectată de către solicitanții de reședință în circumscripția școlară nr. 12, fenomen care are ca rezultat aglomerarea Școlii Gimnaziale „I.L. Caragiale” Sibiu și neîndeplinirea planului de școlarizare aprobat pentru școala de circumscripție. Așadar aglomerarea educabililor la Școala Gimnazială „I.L. Caragiale” Sibiu este o consecință directă a nerespectării circumscripției școlare, care este configurată pentru domiciliul stabil, nu pentru domiciliul de tip reședință, adresa declarată de către fiecare solicitant la autoritățile specifice, fără a se recurge la fals în declarații etc., ca locație unde este stabilit efectiv.

− În fiecare an școlar, Consiliul de Administrație a Inspectoratului Școlar Județean Sibiu a aprobat planul de școlarizare în conformitate cu propunerile Consiliului de Administrație a Școlii Gimnaziale „Ion Luca Caragiale” Sibiu, respectiv două clase pregătitoare, însă numărul de clase pregătitoare de la secția română a trebuit să fie majorat după finalizarea înscrierilor, ca urmare a numărului mare de cereri depuse pentru educabili cu reședință în circumscripția școlară nr. 12. În consecință, Constituția României garantează dreptul la educație, astfel că toți copiii trebuie școlarizați în unitățile de învățământ, în conformitate cu cererile formulate de către părinți și cu domiciliul / reședința acestora din cadrul circumscripției arondate fiecărei școli.

− Una dintre măsurile concrete pe care Inspectoratul Școlar Județean Sibiu le poate dispune pentru diminuarea fenomenului de aglomerare a școlilor este aceea de a „decide extinderea activității didactice, în situația unităților de învățământ care au un număr mare de solicitări de înscriere în clasa pregătitoare, în alte unități de învățământ care au spații disponibile”, însă în municipiul Sibiu sunt puține unități de învățământ cu spațiile de învățământ disponibile. Relocarea unor clase în alte spații de acest fel a fost propusă de către Inspectoratul Școlar Județean Sibiu și aprobată de către Primăria Municipiului Sibiu (de exemplu: relocarea unor clase de la Colegiul Național Pedagogic „Andrei Șaguna” Sibiu în spații deținute de către Colegiul Economic „George Barițiu” Sibiu; clase de la Școala Gimnazială nr. 18 Sibiu au funcționat la Liceul Tehnologic de Industrie Alimentară „Terezianum” Sibiu; formațiuni de studiu de la Școala Gimnazială nr. 21 Sibiu și-au desfășurat activitatea la Liceul Teoretic „Constantin Noica” Sibiu etc.). Trebuie însă menționat faptul că această măsură a provocat întotdeauna nemulțumiri ale părinților, exprimate prin sesizări adresate în scris, inclusiv Ministerului Educației.

− Soluția principală pentru evitarea aglomerării școlilor este reprezentată de respectarea, de către părinți, a circumscripțiile școlare arondate unităților de învățământ, configurate conform solicitărilor transmise de către acestea către I.Ș.J. Sibiu și propuse de către Inspectoratul Școlar Județean Sibiu, Consiliului Local Sibiu spre aprobare. Activitatea de configurare a circumscripțiilor școlare arondate unităților de învățământ are în vedere datele furnizate de către Institutul Județean de Statistică Sibiu, în privința numărului de copii ce au vârsta necesară pentru înscrierea în clasa pregătitoare, informații care sunt solicitate anual de către Inspectoratul Școlar Județean Sibiu. Dezvoltarea economică are ca și consecință fenomenul de mobilitate a populației, fapt ce se reflectă la nivelul reședinței de județ, în inexistența de unități școlare în zonele noilor cartiere, în aglomerarea unităților de învățământ din municipiul Sibiu și în numărul mare de vize de flotant existente tot la nivelul municipiului Sibiu. În consecință, factorii de decizie locali trebuie să se implice pentru identificarea de soluții viabile, care să aibă ca rezultat construirea de imobile școlare noi, în vederea rezolvării fenomenului de aglomerare a spațiilor școlare. Proiectele actuale de reconfigurare a imobilelor școlare existente, printre care se numără și Școala Gimnazială „Ion Luca Caragiale” Sibiu, nu au putut să asigure un program școlar de dimineață pentru toți educabilii, indiferent de nivelul de școlaritate reprezentat.

− Informațiile referitoare la rezultatele / promovabilitatea elevilor la Evaluările Naționale de la clasele a II-a, a IV-a, a VI-a și a VIII-a; despre gradul de ocupare a școlilor; despre gradul de satisfacție a elevilor / părinților; despre numărul cazurilor de violență în mediul școlar / de bullying, sau despre calitatea actului educațional desfășurat în fiecare unitate de învățământ, sunt publicate pe site-urile proprii ale școlilor din județ. Inspectoratul Școlar Județean Sibiu publică, pe site-ul propriu, raportul anual al calității învățământului, care valorifică acest tip date la nivel județean. Informații referitoare la rezultatele la examenele naționale și la calitatea educației sunt publicate și pe alte secțiuni specializate ale site-ului.

− În ceea ce privește referirile la Raportul I.Ș.J. Sibiu cu nr. 8306 / 7.09.2022, acesta menționează, la pagina 5, obiectivele specifice din Programul de guvernare 2021-2024 pentru domeniul Educație, care asigură echitatea și calitatea acesteia, în sistemul de învățământ preuniversitar din România. În Petiție, dintre obiectivele Programului de guvernare, se citează doar Obiectivul specific 8: Regândirea infrastructurii educaționale conform tendințelor demografice, migratorii și socioeconomice. La pagina 9 din raport, este formulat Obiectivul specific 1.1. al I.Ș.J. Sibiu, cu referire la domeniul funcțional Dezvoltare și relații comunitare / Managementul proiectelor, și anume: Fundamentarea corectă a planului de școlarizare, obiectiv îndeplinit ca atare, deoarece la nivelul județului Sibiu, toți elevii înscriși pentru fiecare nivel de învățământ, au fost școlarizați, conform opțiunilor.

Sursa foto: Arhiva Școala I.L Caragiale Sibiu
Publicitate

LĂSAȚI UN MESAJ

Vă rugăm să introduceți comentariul dvs.!
Introduceți aici numele dvs.

Ultimele Știri