17.3 C
Sibiu
joi, 13 iunie, 2024

Dr. Penţea Ioan: Obligaţii şi responsabilităţii privind supravegherea şi prevenirea bolilor transmisibile la animale şi de la animale la om

Știri din Județ

Obligaţii şi responsabilităţii privind supravegherea şi prevenirea bolilor transmisibile la animale şi de la animale la om, transmise de Dr. Penţea Ioan Viorel – Secretar al Colegiului Medicilor Veterinari Filiala Sibiu:


Condiţiile geo-climaterice caracteristice ţării noastre, au determinat dealungul timpului ca o parte împortantă a populaţiei să se ocupe cu creşterea animalelor, activitate care  reprezentă  şi o ramură indispensabilă a agriculturii modern, activitate care asigurâ bunăstarea acestora dar şi a populaţiei în ansamblul ei, prin produsele pe care animalele le furnizează, produse necesare traiului zilnic, precum şi venituri însemnate prin valorificarea de animale vii şi a producţiei de lapte, carne, ouă, piei, lână,şi alte produse şi subproduse de origine animală.

Extinderea şi dezvoltarea activităţiilor din domeniul creşterii animalelor şi a procesării producţiei, ca materie primă de origine animală, garantează operatorilor economici rentabilizarea investiţiilor prin valorificarea superioară a animalelor vii şi a produselor finite, solicitate pe piaţa naţională, intracomunitară şi la export.

Rentabilitatea creşterii animalelor este condiţionată în primul rând de modul în care crescătorii de animale respectă legislaţia privind condiţiile de bunăstare (adăpostire, furajare, adăpare, microclimat, tehnologie de exploatare, etc) normele privind mişcarea animalelor în judeţ, pe teritoriul naţional şi în activitatea de import,  precum și normele de protecţie sanitară veterinară, care însumate generează, acestora, un status de sănătate corespunzător.

Statul sprijină activitatea de creștere a animalelor prin asigurarea cadrului instituţional şi juridic, a resurselor financiare şi a bazei tehnico-materiale necesare pentru desfăşurarea în condiţii optime a activităţilor din domeniul sanitar-veterinar, precum şi prin acordarea crescătorilor de animale de sprijin financiar în cadrul programelor de dezvoltare rurală, sau prin diferite forme de suvenţii.

O condiţie esenţială pentru realizarea unui spor de efective şi implicit de produse animaliere scontate, cantitativ şi calitativ, o constituie starea de sănătate a animalelor, condiţie care implică responsabilităţi şi obligaţii din partea crescătorilor de animale, a asociaţiilor de profil, a autorităţiilor locale, precum şi a serviciilor sanitare veterinare şi care se concretizează prin promovarea politicilor in domeniul sanitar-veterinar  stabilite în programul naţional de supraveghere, prevenire şi combatere a bolilor la animale, a celor transmisibile la om, siguranţa alimentelor, protecţia animalelor şi a mediului,

Proprietarii şi deţinătorii de animale au obligaţia de a respecta măsurile pentru a asigura protecţia şi bunăstarea animalelor şi de a evita apariţia unor boli transmisibile prin :

 • Respectarea normelor legale privind procedura de înregistrare sau autorizare sanitară veterinară a exploataţiilor cu animale şi păsări vii crescute în scop economic.
 • Să colaboreze cu medicii veterinari de liberă practică împuterniciţi, arondaţi, pentru identificarea şi înregistrarea la timp a animalelor, existente în exploataţie şi pentru reactualizarea bazei de date în funcţie de mişcăriile de efective survenite în exploataţie.
 • Să comunice medicului veterinar, la data producerii, mişcările survenite în efectiv, prin fătări, cumpărări, vânzări, mortalităţi, donații, etc.
 • Să solicite medicului veterinar cartea de sănătate pentru animalele aflate în proprietate, complectată la zi cu acţiunile sanitare veterinare efectuate, documentele de mişcare şi de certificare a stării de sănătate, necesare pentru intenţia de comercializare a animalelor.
 • În timpul mişcării animalelor, deţinătorii să aibă asupra lor următoarele documente:
 • Cartea de exploataţie
  • Formularul de mişcare
   • Cartea de sănătate al animalului
   • Paşaportul (în cazul speciei bovine şi cabaline)
   • Certificatul de sănătate şi documentul privind informaţile pentru lanţul alimentar. în cazul mişcării către abator.
 • Să colaboreze cu servicile veterinare pentru efectuarea acţiunilor de prevenire a îmbolnăvirii animalelor, prin supravegherea clinică a stării de sănătate a acestora, supravegherea unor boli transmisibile prin examinarea în laborator a probelor recoltate de la animale şi păsări în acest scop, prin tratamente antiparazitare, operaţiuni de vaccinare profilactică, tratamente curente, etc.
 • Să respecte dispoziţiile autorităţii veterinare privind izolarea şi eliminarea din efectiv a animalelor diagnosticate cu boli transmisibile.
 • Să asigure şi să respecte normelor de biosecuritate, anormelor de protecţie şi bunăstare a animalelor şi păsărilor, privind adăpostirea, hrănirea, adăparea, exploatarea şi a normelor de microclimat.
 • Să efectuieze curăţirea mecanică şi dezinfecţia adăposturilor, acţiunile de deratizare,  cu unităţi şi personal de specialitate.
 • Să asigure condiţiilor de evacuarea şi depozitare a dejecţiilor, a gunoiului, în platforme sau staţii de epurare, astfel încât să nu constituie surse de difuzare a bolilor.
 • Să colecteze cadavrele şi deşeurile animaliere în vederea transportului, cu sprijinul autorităţilor locale, la unitatea de distrugere Protan.
  •  Pentru a-şi valorifica legal producţia primară, sau produsele alimentare obţinute prin procesarea producţiei primare, să solicite D.S.V.S.A judeţeană, documentul de înregistrare pentru vânzare directă, sau dupa caz de vânzare cu amănuntul.
  • Să comercializeze produsele alimentare numai în unităţi sau spaţii autorizate sanitar veterinar, cu respectarea regulilor de igienă şi temperatură în zonele de depozitare şi expunere.

Medicii veterinari din rețeaua sanitară veterinară caută permanent să menţină o bună colaborare cu crescătorii de animale, cu asociaţiile crescătorilor de animale constituite, cu micii producători de bunuri alimentare, prin soluţionarea operativă a doleanţelor şi solicitările acestora, acționând prin mijloace profilactice sau de combatere, a bolilor transmisibile la animale și de la animale la om, vor garanta prin analize și examene de laborator salubritatea produselor de origine animală, destinate consumului uman, contribuind astfel la apărarea sănătății publice precum și în derularea schimburilor comerciale intracomunitare și import-export, în protejarea mediului și în alte priorități actuale,           

Publicitate

LĂSAȚI UN MESAJ

Vă rugăm să introduceți comentariul dvs.!
Introduceți aici numele dvs.

Ultimele Știri

Flori proaspete în spaţiile comerciale

Francez dispărut din Sibiu. Îl caută Poliția!