28.1 C
Sibiu
marți, 23 iulie, 2024

Responsabilitatea apei uzate revine și cetățeanului, nu doar Primăriei!

Știri din Județ

Conform unui comunicat de presă emis de cei de la Sistemul de Gospodărie a Apelor Sibiu, administrațiile publice locale au sarcini și responsabilități, în vederea protecției resurselor de apă de suprafață și subterane. 

Reprezentanții SGA Sibiu încearcă să conștientizeze cetățenii și primăriile rolul fiecăruia pentru păstrarea calității apelor. Prevederi legislative:

In conformitate cu Hotărârea Guvernului nr 714 din 26 mai 2022, autoritățile publice locale au obligația înființării și întreținerii registrului de evidență a sistemelor individuale adecvate de gestionare a apelor uzate aparținând persoanelor fizice și juridice care nu sunt conectate la sistemele publice de canalizare existente sau nou inființate  și să notifice populația pentru conformarea privind gestionareacorespunzătoare a apelor uzate.

Publicitate

• În localitățile în care există sisteme centralizate de colectare/epurare ape uzate urbane este obligatorie evacuarea apelor uzate din gospodării și alte tipuri de folosințe (persoanele fizice şi juridice) în sistemele de centralizate de canalizare;  

• Pentru localitățile/ zonele în care nu există sisteme centralizate de canalizare, legislația impune existența sistemelor individuale adecvate de colectare și epurare a apelor uzate fiind permise bazinele etanșe vidanjabile și/sau stațiile de epurare. Criteriile pentru autorizarea, construcția, înscrierea/înregistrarea, controlul, exploatarea și întreținerea sistemelor individuale adecvate de colectare și epurare a apelor uzate sunt aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 714/26.05.2022. 

• Conform legislației din domeniul gospodăririi apelor, fosele septice nu mai sunt acceptate ca sisteme individuale de colectare/epurare ape uzate menajere începând cu anul 2012;

• Sistemele individuale acceptate sunt instalațiile standardizate de tip bazinele  vidanjabile etanșe și de tip stații de epurare;

• Criteriile de conformare pentru sistemele individuale adecvate – SIA sunt:

1. Sistemele individuale adecvate de tip bazinele  vidanjabile etanșe vor respecta următoarele condiții:

• SIA – tip bazine vidanjabile se vor autoriza în cadrul autorizației de construire, și se vor realiza conform standardelor specifice în vigoare, respectiv SR EN 12566-1:2016 și SR EN 12566-4:2016/SR EN 12566-3:2016, SR EN 12566-6:2016 și SR EN 12566-7:2016;

▪ Amplasarea bazinului etanș vidanjabil nu se va  realiza în zone inundabile sau în zone de protecție sanitară;

▪ Dimensionarea bazinului vidanjabil se va realiza la un debit de apă uzată astfel încât să nu existe posibilitatea deversării apelor uzate pe teren;

▪ Bazinul trebuie să asigure un grad de etanșeitate adecvat astfel încât să nu existe posibilitatea înfiltrăriiapelor uzate în apa subterană;

▪ Este obligatoriu să fie încheiat un contract de vidanjare cu o societate care deține o Autorizație de mediu pentru activitatea de vidanjare și este agreată de operatorul stației de epurare in care se va descarca materialul de vidanj;

▪ Este obligatoriu ca după realizarea/extinderea rețelelor de canalizare centralizate, proprietarii bazinelor vidanjabile să se racordeze la acestea.

2. Sistemele individuale adecvate de tip stații de epurare 

➢ Sistemele individuale adecvate care realizează epurarea apelor uzate (stațiile de epurare), necesită avizarea, respectiv autorizarea din punct de vedere al gospodăririi apelor;

➢ Până la data de 27 mai 2023 ( în termen de un an de la data intrării în vigoare a HG 714/2022) deţinătorii de sisteme individuale care epurează apele uzate şi descarcă apele uzate epurate direct sau indirect în corpurile de apă de suprafaţă sau subterane, în condiţiile art. 16 alin. (1) lit. d^1) din Legea nr. 107/1996, cu modificările şi completările ulterioare, au avut obligaţia obţinerii autorizaţiei de gospodărire a apelor.

➢ Sistemele individuale adecvate, indiferent de modul de epurare a apelor uzate, vor fi autorizate prin autorizaţia de construire emisă de autoritatea competentă, cu respectarea prevederilor art. 3 alin. (1) din Legea nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcţii, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.

➢ Deținătorii de sisteme individuale adecvate care realizează epurarea apelor uzate şi care descarcă apele uzate epurate direct sau indirect în corpurile de apă de suprafaţă sau subterane, au obligaţia obţinerii avizului şi autorizaţiei de gospodărire a apelor 

➢ Exploatarea şi întreţinerea corespunzătoare a sistemelor individuale adecvate revin proprietarului acestor sisteme.

➢ Apele uzate epurate prin sistemele individuale adecvate vor respecta la descărcarea în resursele de apă prevederile art. 7 alin. (3) din Planul de acţiune privind colectarea, epurarea şi evacuarea apelor uzate urbane, prevăzut în anexa nr. 1 la Hotărârea Guvernului nr. 188/2002, cu modificările şi completările ulterioare. 

➢ Proprietarii sistemelor menţionate au obligaţia realizării unei monitorizări proprii a calităţii apelor uzate descărcate în corpurile de apă, cel puţin o dată pe an, şi raportării acestora către autoritatea de gospodărire a apelor competentă.

➢ Controlul conformării sistemelor individuale de colectare se realizează de către Garda Națională de Mediu, împreună cu reprezentanții unităților administrativ – teritoriale, conform HG 714/2022, art. 18 alin. (1) .

➢ Controlul sistemelor individuale adecvate de epurare care evacuează ape uzate în corpurile de apă de suprafaţă se realizează de către autorităţile de gospodărire a apelor şi va urmări în principal respectarea condiţiilor de evacuare impuse prin reglementările în vigoare la data efectuării controlului, conform HG 714/2022, art. 20, alin. (1).

➢ Pentru nerespectarea de către persoanele fizice şi juridice a dispoziţiilor a prevederilor menționate în Hotărârea Guvernului nr. 714/26.05.2022 se aplică sancţiuni/contravenții de către personalul împuternicit al Gărzii Naţionale de Mediu şi al Inspecţiei Apelor din cadrul autorităţii de gospodărire a apelor.

Publicitate

LĂSAȚI UN MESAJ

Vă rugăm să introduceți comentariul dvs.!
Introduceți aici numele dvs.

Ultimele Știri