19.1 C
Sibiu
duminică, 16 iunie, 2024

Semestrul II va începe la ULBS în scenariu hibrid

Știri din Județ


Consiliul de Administrație al Universității „Lucian Blaga” din Sibiu a decis ca începând din semestrul II al anului universitar 2020-2021, activitățile didactice să se desfășoare după scenariul 2 reglementat de Ordinul MEC/MS nr. 5.48711494 din 3l august 2020.


Astfel, cursurile se vor derula online, seminariile parțial online, practica, lucrările practice, laboratoarele și proiectele se vor desfășura cu participarea fizică a studenților și a cadrelor didactice, cu respectarea regulilor de securitate epidemiologică prevăzute de legislația în vigoare și adaptate situației locale.


Seminariile cu formații de studiu mai mari de 25 de studenți se vor desfășura online, utilizând platforma G Suite Enterprise for Education pusă la dispoziție de universitate.

Seminariile cu formații de studiu mai mici de 25 de studenți se vor desfășura cu participarea fizică a studenților și a cadrelor didactice. Lucrările practice, laboratoarele, proiectele și practica de specialitate se vor desfășura exclusiv cu participarea fizică a studenților și a cadrelor didactice. Pe lângă susținerea efectivă online a activităților prevăzute a se desfășura în acest mod, cadrele didactice au obligația de a pune la dispoziția studenților, în format electronic, suportul de curs sau notele de curs, bibliografia și alte informații și materiale didactice.

Cămine și cantine studențești

a. La cantina ULBS se impun următoarele măsuri:


Organizarea intervalelor aferente servirii meselor și a accesului se realizează astfel încât în sala de mese numărul persoanelor prezente să fie cel mult 30% din numărul total de locuri prevăzute pentru servirea mesei.


Respectarea măsurilor de distanțare fizică se aplică în orice context și în orice spațiu, atât la masă, cât și în intervalele de tranzit, circulație, distribuire a produselor alimentare etc.


Gestionarea echipamentelor și obiectelor specifice (tăvi, tacâmuri, carafe pentru apă etc.) va fi adaptată astfel încât contactele să fie limitate.
Înainte și după fiecare masă, studenților li se va recomanda spălarea mâinilor și respectarea normelor de igienă. Masca va fi scoasă doar în momentul în care studenții se vor așeza la masă. Sala de mese va fi aerisită înainte și după masă.


Se vor realiza cu strictețe curățenia și dezinfecția sălilor de mese, conform planului de curățenie și dezinfecție.

b. Cazarea studenților se va face online, pe bază de cerere transmisă prin email la adresa
dga@ulbsibiu.ro.


În momentul cazării, fiecare student va completa chestionarul epidemiologic, pe care îl va depune la comisia de cazare.


Orice activități sociale cu caracter de divertisment, desfășurate în cămine, sunt interzise.


Se interzice accesul oricărei persoane străine în cămine.


La nivelul fiecărui cămin se va rezerva o cameră neocupată, cu acces direct la baie, pentru izolarea eventualilor contacți COVID.


Orice caz suspect COVID apărut în cămine va fi raportat de urgență Prorectorului Studenți și Relația cu Comunitatea și DSP Sibiu.


La căminele ULBS se mai impun următoarele măsuri:


– Înainte de redeschiderea căminului se vor efectua corespunzător curățenia și dezinfecția tuturor spațiilor comune și de cazare.
– Vor fi efectuate zilnic curățenia și dezinfecția spațiilor colective/comune.
– În aceeași cameră de cămin vor fi cazați, pe cât posibil, studenți din aceeași serie și același an de studiu, în limitele prevăzute în Ordinul MEC/MS nr.548712020, cu respectarea distanțării fizice de cel puțin 1 m între paturi.
– Va fi asigurată o dotare optimă a grupurilor sanitare comune, în special cu săpun lichid.
– Vor fi limitate deplasările în cadrul căminului și se vor evita aglomerările.
– Purtarea măștii este obligatorie în toate spațiile comune.
– Studenții vor fi instruiți în permanență cu privire la respectarea măsurilor de protecție individuală.
– Spațiile comune vor fi curățate, dezinfectate și aerisite în mod regulat.
– Studenții care sunt cazați în cămin au obligația să păstreze curățenia, să dezinfecteze și să aerisească în mod regulat camerele.

ULBS își va adapta regulile de lucru în raport cu evoluția situației epidemiologice din Sibiu. În situația în care, la nivelul UAT Sibiu, incidența cumulată a cazurilor de îmbolnăvire cu SARS-CoV2 pe o perioadă de 14 zile va fi mai mare de 3/1000 locuitori, activitățile didactice se vor desfășura în modul online, astfel cum au fost reglementate prin Addendum-ul la Planul de măsuri pentru organizarea activității în cadrul Universității „Lucian Blaga” din Sibiu, în condiții de siguranță epidemiologică.

Planul de măsuri integral poate fi consultat la urmatorul link: https://www.ulbsibiu.ro/wp-content/uploads/documents/ca/2021/Anexa-1_PLAN%20DE%20MASURI%20organizare%20activitati%20ULBS%20semestrul%20II.pdf

Publicitate

LĂSAȚI UN MESAJ

Vă rugăm să introduceți comentariul dvs.!
Introduceți aici numele dvs.

Ultimele Știri