Campanie naţională de control în domeniul construcţiilor

Publicitate

În perioada 09.06.2021 – 16.06.2021 s-a desfăşurat Campania națională pentru identificarea cazurilor de munca nedeclarată și de verificare a respectării normelor de securitate și sănătate în muncă la angajatorii care își desfășoară activitatea în domeniul construcțiilor.

Publicitate


Obiectivele acestei campanii au urmărit cu preponderență identificarea și combaterea muncii nedeclarate și luarea măsurilor care se impun pentru determinarea respectării de către angajatorii care desfășoară activitate în domeniul construcțiilor, a prevederilor legale în domeniul relațiilor de muncă, identificarea angajatorilor care utilizează nelegal munca copiilor și tinerilor precum și creșterea gradului de conștientizare a angajatorilor și angajaților din domeniul verificat în ceea ce privește necesitatea respectării prevederilor legale din domeniul relațiilor de muncă și al sănătății și securității în muncă.
În perioada de desfăşurare a acţiunii, pentru deficiențele constatate au fost dispuse măsuri de remediere și au fost aplicate 12 sancțiuni contravenționale în cuantum de 258.500 lei și 97 de avertismente.
În sfera relațiilor de muncă au fost constatate 53 deficiențe pentru care s-au dispus măsuri de remediere și au fost aplicate 7 amenzi contravenționale în valoare de 240.000 lei și un avertisment. La 8 dintre angajatorii verificați au fost identificate 16 persoane care prestau muncă nedeclarată, din care 1 persoană cu vârsta cuprinsă între 15-18 ani.


Cele mai frecvente neconformități au constat în neîncheierea în formă scrisă a contractului individul de muncă, netransmiterea elementelor contractului individual de muncă în registrul general de evidență al salariaților în termenele dispuse de lege, lipsa copiei contractului individual de muncă la locul de muncă, lipsa dovezii plății drepturilor salariale, lipsa elementelor in cadrul contractului de muncă cu timp parțial.

În domeniul securității și sănătății în muncă au fost constatate 101 neconformități pentru care au fost dispuse măsuri de remediere, fiind aplicate 96 de avertismente și 5 amenzi în valoare totală de 18.500 lei.
Controalele efectuate au evidențiat, în principal, deficiențe privind lipsa în cadrul șantierelor a planului propriu de securitate și sănătate, utilizarea echipamentelor de muncă ce prezintă pericole pentru lucrători, căi de acces și de circulație blocate, lipsa controlului medical pentru lucru la înălțime și neactualizarea planului de prevenire și protecție.

You may also like...

Add a Comment

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *