1 Septembrie – Ziua Informaticienilor militari

La 1 septembrie este marcată Ziua informaticienilor militari. La această dată în anul 1963 s-a înfiinţat, prin ordinul Marelui Stat Major al Armatei, Grupa de Automatizări din Direcţia Generală a Înzestrării, care gestiona atribuţii de concepţie, de coordonare şi de înzestrare în domeniul informaticii militare şi automatizării conducerii trupelor, potrivit volumului „Calendarului Tradiţiilor Militare” (2010).

La 1 martie 1970, a avut loc transformarea Staţiei Centrale de Calcul în Centrul de Calcul al Ministerului Apărării Naţionale (M.Ap.N.), ca organ de execuţie, precum şi înfiinţarea, la 15 iulie 1971, a Direcţiei Mecanizare şi Automatizarea Conducerii Trupelor (ACT), ca organ de concepţie în domeniul Marelui Stat Major, acesta preluând în subordine Centrul de Calcul al M.Ap.N. Noua structură avea rolul de a elabora o concepţie unitară pentru introducerea de sisteme informatice în M.Ap.N. şi de a înfiinţa structurile organizatorice subordonate M.Ap.N., pentru punerea acesteia în aplicare. În 1975 s-a înfiinţat Centrul de Calcul al Comandamentului Apărării Antiaeriene a Teritoriului, iar în 1977 lua fiinţă Centrul de Calcul al Marinei Militare.

În 1969, a apărut prima promoţie de ingineri de calculatoare, moment ce a marcat trecerea la pregătirea unei noi categorii de specialişti.

În perioada 1986-1990, pregătirea analiştilor de stat major s-a realizat în Academia Militară prin cursuri postacademice, iar inginerii de sistem s-au format la Academia Tehnică Militară. De asemenea, maiştrii militari pentru tehnica de calcul s-au format în cadrul Şcolii Militare de Maiştri şi Subofiţeri „Gheorghe Lazăr” din Sibiu.

Între 1990 şi 1992, au intrat în dotarea armatei peste 1.000 de microcalculatoare cu utilizare individuală şi în reţele, la sfârşitul anului 1996 existând peste 100 de reţele de calculatoare.

La 15 februarie 1994, domeniul „informatică şi ACT” (IACT) a fost asimilat ca „serviciu”, având ca specialităţi: ofiţeri ingineri calculatoare şi echipamente de ACT, ofiţeri ingineri automatizarea conducerii acţiunilor de luptă ale armelor, ofiţeri informatică, maiştri militari tehnică de calcul şi ofiţeri pentru automatizarea conducerii acţiunilor Marinei Militare. Cu această ocazie, au fost instituite emblema pentru domeniul IACT şi semnul de armă specific, potrivit volumului citat.

În 30 octombrie 1993, are loc constituirea Comandamentului Transmisiunilor, Informaticii şi Electronicii, rezultat din comasarea Inspectoratului General al Transmisiunilor, Direcţia Informatică, şi Automatizarea Conducerii Trupelor şi Secţia Luptă Electronică, potrivit cci.mapn.ro. La 1 mai 1997 se constituie Comandamentul Transmisiunilor prin reorganizarea Comandamentului Transmisiunilor, Informaticii şi Electronicii şi înfiinţarea, la 30 aprilie 1997, a Direcţiei Comunicaţii şi Informatică din Statul Major General (J6). Comandamentul Transmisiunilor îşi schimbă denumirea în Comandamentul Comunicaţiilor şi Informaticii la 1 mai 2006.

Comandamentul Comunicaţiilor şi Informaticii este subordonat Statului Major al Apărării, care conduce unităţile din subordine pentru planificarea şi desfăşurarea operaţiilor în infrastructura CIS din responsabilitate în scopul furnizării de servicii de comunicaţii şi tehnologia informaţiei necesare Armatei României la nivel strategic şi sprijinului cu sisteme şi servicii de comunicaţii şi tehnologia informaţiei la nivel operativ şi tactic, concomitent cu menţinerea securităţii cibernetice a infrastructurii utilizate, indică cci.mapn.ro. Din 13 iulie 2018, Comandamentul comunicaţiilor şi informaticii are ca Patron Spiritual pe Sfântul Arhanghel Gavriil. Arhanghelul Gavriil este îngerul bunătăţii şi al milostivirii lui Dumnezeu.

Publicitate

Sursa: AGERPRES

Publicitate

You may also like...

Add a Comment

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *