0.2 C
Sibiu
luni, 11 decembrie, 2023

Dr. Pențea Ioan: Reguli pentru implementarea legislaţiei privind activitatea de ecarisare a teritoriului

Știri din Județ

Publicitate

Dr. Penţea Ioan Viorel –  Secretar al Colegiului Medicilor Veterinari Filiala Sibiu transmite următoarele:


Supravegherea stării de sănătate a animalelor şi a oamenilor constituie o prioritate dar şi o obligaţie a servicilor sanitare veterinare şi a administraţiei publice centrale şi locale.

Publicitate

O importanţă deosebită pentru prevenirea izbucnirii şi răspândirii unor boli transmisibile la animale şi de la animale la om, ca pericolele biologice care pot apărea, cum ar fi antraxul, E.S.T, botulismul, leptospiroza, tuberculoza, bruceloza, rabia, salmonelozele, diverse boli parazitare, o constitue implementarea normelor de ecarisare a teritoriului, care defineşte activitatea de colectare a deşeurilor de origine animală ce nu sunt destinate consumului uman, în scopul distrugerii, fiind inclusă şi depozitarea, manipularea şi transportul la untatea specializată pentru neutralizare prin  transformarea lor în produse stabile biologic, nepericuloase pentru mediul înconjurător, animale sau om.

Strategia, privind organizarea şi desfăşurarea etapelor de colectare, transport şi neutralizare a deşeurilor de origine animală, constituie o activitate publică, de interes naţional, are la bază un cadru legal, prin care sunt stabilite obligaţiile şi responsabilităţile persoanelor fizice şi juridice în acţiunea de ecarisare a teritoriului, respectiv, norme sanitare privind subprodusele de origine animală şi produsele derivate care nu sunt destinate consumului uman,  privind organizarea şi desfăşurarea activităţii de neutralizare a deşeurilor de origine animală,precum și modalitatea de raportare lunară la D.S.V.S.A. judeţeană, a cantităţilor de subproduse de origine animală care nu sunt destinate consumului uman pe categorii, din localităţi, ferme cu animale, unităţi de abatorizare, unităţi de procesare şi unităţi de comercializare.

Deşeurile de origine animală sunt reprezentate de cadavre intregi, sau porţiuni de cadavre, alte subproduse provenite de la animale, improprii consumului uman, cu menţiunea că în această categorie nu este inclus conţinutul tractusului intestinal, recoltat în abator, bălegarul şi purinul.

Comform legislaţiei în vigoare, la nivelul judeţelor, consiliile judeţene, organizează şi sunt responsabile pentru desfăşurarea activităţii de neutralizare a deşeurilor de origine animală provenite din gospodăriile crescătorilor individuali de animale, având obligaţia de a asigura cadrul contractual pentru realizarea acestei activităţi cu o unitate de ecarisare autorizată.

În acest sens,autorităţiile locale competente au obligaţia de a incheia un contract, în condiţiile legii, cu o unitate specializată (PROTAN) asigurând spaţii de depozitare, care sunt folosite exclusiv pentru păstrarea deşeurilor colectate până la efectuarea transportului la unitatea de neutralizare.

Proprietarii individuali de animale sunt obligaţi să anunţe în cel mult 24 de ore, medicul veterinar arondat şi responsabilul stabilit de consiliul local, asupra morţii unor animale din gospodărie.

 Autorităţile administraţiei publice locale sesizate informează de îndată consiliul judeţean care anunţă în cel mai scurt timp posibil prestatorul de servicii contractat, acesta având sarcina de a transporta cadavrele de animale la unităţile de neutralizare a acestora.

  Autorităţile administraţiei publice locale vor întocmi, potrivit legii, registre de evidenţă a transporturilor, categoriilor şi cantităţilor de deşeuri de origine animală trimise către unităţile de neutralizare, iar la nivelul consiliului judeţean se întocmeşte un centralizator al acestor registre de evidenţă.

În cazul localităţilor izolate, greu accesibile, neutralizarea cadavrelor de animale se poate efectua prin ingropare în locuri special amenajate, pe baza autorizării sanitare veterinare şi a autorităţilor competente privind protecţia mediului, şi este organizată de către autorităţile administraţiei publice locale pe a căror rază administrativ-teritorială are loc decesul animalelor.

Fermele de animale, unităţiile de producţie, procesare, depozitare, sau de  comercializare a cărnii sau alte produse de origine animală, pot funcţiona în condiţiile în care au încheiat contract cu unităţi de neutralizare autorizate, sau deţin instalaţii proprii de neutralizare, autorizate în conditiile legii.    

 Neutralizarea deșeurilor de origine animală provenite de la animalele moarte în timpul transportului și care aparțin unitățiilor de creștere a animalelor, unitățiilor de producție, depozitare, sau de procesare, revine în responsabilitatea acestora.

 Mişcarea internă, importul, tranzitul, exportul şi comerţul cu produse şi subproduse de origine animală care nu sunt destinate consumului uman sunt supuse certificării sanitare veterinare, în condiţiile legii.

  Activitatea de neutralizare a deşeurilor de origine animală, care includ colectare, depozitare, transport, manipulare, este supusă  inspecţiei şi  controlului sanitar veterinar în scopul prevenirii şi răspândirii de boli la animale şi oameni.

 Pentru ca această activitate să se desfăşoare în cadrul legal şi cu eficenţa dorită, persoanele responsabile cu gestionarea S.N.C.U.(subproduse de origine animală care nu sunt destinate consumului uman) desemnate din fiecare localitate, crescătorii de animale, alte persoane sau autorităţi implicate, trebuie să deţină cunoştinţe și să respecte obligațiile privind:

  • Importanţa colectării S.N.C.U. (cadavrelor de animale) ca măsură de protejare a sănătăţii publice, sănătăţii animale şi a mediului înconjurător şi evitarea apariţiei şi propagării bolilor la animale şi de la animale la om;
  • Cadrul legal cu normele europene şi naţionale prin care sunt stabilite obligaţiile şi responsabilităţile persoanelor fizice şi juridice în acţiunea de ecarisare a teritoriului,
  •  Este interzisă abandonarea, îngroparea sau depozitarea deşeurilor de origine animală în alte condiţii decât cele stabilite de legislaţia în vigoare;
  •  Întocmirea evidenţelor (registre şi documente de mişcare) necesare pentru   demonstrarea trasabilităţii a raportărilor obligatorii la D.S.V.S.A. Judeţeană, respectând modalitatea corectă de completare a acestora;
  •  Să cunoască procedura de comunicare a deficienţelor înregistrate şi a modului de remediere ale acestora;
  • Verificarea listei de unităţi autorizate pentru neutralizarea S.N.C.U. de pe site-ul A.N.S.V.S.A. sau consultarea specialiştilor din domeniu;

  Persoanele împuternicite de autoritățiile centrale și locale verifică modul de respectare a prevederilor legale în domeniile lor de competenţă şi totodată asigură consultanţă de specialitate în această importantă acţiune, de interes economic şi social pentru comunităţiile respective, în contextul în care ecarisarea teritoriului, constituie un factor esenţial de igenizare de asigurare a unui mediu curat şi cu prioritate de prevenirea apariției și răspândirii bolilor transmisibile la animale şi de la animale la om.

Publicitate

LĂSAȚI UN MESAJ

Vă rugăm să introduceți comentariul dvs.!
Introduceți aici numele dvs.

Ultimele Știri