Focar de Pestă Porcină Africană la S.C PREMIUM PORC SRL din Avrig

În data de 22.01.2021, s-a confirmat evoluția Pestei Porcine Africane, în exploatația comercială industrială de suine S.C. PREMIUM PORC SRL din orașul Avrig.

Publicitate

Din primele informații, peste 30000 de porci au fost deja sacrificați. Primăria Avrig a anunțat o serie de măsuri ce se vor aplica în focarul nou apărut:

Publicitate

▪️Plasarea sub supraveghere sanitar-veterinară a exploatației
▪️Respectarea cu strictete a filtrului sanitar veterinare.
▪️Convocarea comisiei de evaluare pentru stabilirea valorii suinelor din focar
▪️Uciderea tuturor suinelor din focar
▪️Neutralizarea prin incinerare și/sau îngropare prin aplicarea metodei alternative de neutralizare a cadavrelor.
▪️Efectuarea anchetei epidemiologice finale;
▪️Limitarea accesului persoanelor sau vehiculelelor, în / din exploatație
▪️Se interzic mișcările suinelor din/ înspre aceasta exploatație, precum și între hale.
▪️Interzicerea furnizării de furaje-nutret combinat produse în unitatea proprie către alte exploatații de suine.
▪️Efectuarea curățeniei mecanice, a spălării, dezinfecției, dezinsecției și deratizării.

MĂSURI CARE SE VOR APLICA ÎN ZONA DE PROTECȚIE:

▪️Zona de protecție ( teritoriul pe o rază de 3 km în jurul focarului ) cuprinde localitățile: Avrig și Săcădate. În zona de protecție nu se află amplasate exploatații comerciale industriale de suine. ▪️Efectuarea catagrafiei tuturor exploatațiilor. Exploatațiile care dețin suine, vor fi vizitate de un medic veterinar oficial, în termen de 7 zile de la declararea focarului de PPA, în vederea efectuării unui examen clinic al porcilor și a unui control al registrului și al mărcilor de identificare a porcilor;
▪️Circulația și transportul porcilor pe drumurile publice sau private, excluzând, dacă este necesar, drumurile de deservire a exploatațiilor, sunt interzise, cu excepția aprobării de către DSVSA SIBIU în cazul autorizării circulației prevăzute în Directiva consiliului 60/2002 , la ert.10, litera (f).
Această interdicție nu trebuie să se aplice la tranzitul de porci pe cale rutieră sau feroviară, fără descărcare sau oprire. De asemenea, se poate acorda o derogare pentru porcii livrați către sacrificare , care provin din afara zonei de protecție și se îndreaptă spre un abator situat în respectiva zonă în vederea unei sacrificării imediate .
▪️Porcii nu pot părăsi exploatațiile în care sunt crescuți, până la stingerea focarului de pestă porcină africană și ridicarea măsurilor de restricție.
▪️Circulația și transportul oricărui alt animal domestic pe drumurile publice sau private, excluzând, dacă este necesar, drumurile de deservire a exploatațiilor, fără aprobarea de către DSVSA SIBIU, sunt interzise.
▪️Este interzis proprietarilor de exploatații să introducă sau să scoată orice altă specie de animal domestic în/din exploatații, fără autorizarea DSVSA SIBIU.
▪️Este interzisă comercializarea porcinelor vii, a cărnii, produselor din carne și a subproduselor nedestinate consumului uman (SNCU), a furajelor precum și a altor specii de animale, fără avizul DSVSA SIBIU.
▪️Este interzisă proprietarilor scoaterea de carne de porc, preparate din carne de porc, produse din carne de porc și orice alte produse și subproduse care conțin carne de porc, fără avizul DSVSA SIBIU.
▪️Se vor efectua controale în trafic.
▪️Camioanele și celelalte vehicule și echipamente utilizate pentru transportul porcilor sau al unor materiale susceptibile de a fi contaminate, sunt curățate, dezinfectate dacă este necesar, dezinsectizate și tratate cât se poate de repede după contaminare.
▪️Nici un camion sau vehicul utilizat la transportul porcilor, nu poate părăsi zona fără a fi curățat și dezinfectat, apoi inspectat și aprobată efectuarea transportului de către autoritatea competentă.
▪️Toti porcii morți sau bolnavi dintr-o exploatație trebuie imediat declarați medicului veterinar împuternicit și / sau DSVSA SIBIU, care procedează la investigațiile corespunzătoare în conformitate cu procedurile stabilite în manualul de diagnostic;
▪️Orice persoana care intră sau iese din exploatațiile de porcine trebuie să respecte măsurile de igienă adecvate, necesare pentru a reduce riscul de propagare a virusului Pestei Porcine Africane;

Publicitate

▪️Sacrificarea porcilor pentru consum propriu, se poate efectua doar în prezența medicului veterinar pentru efectuarea examenului ante și post mortem.
▪️Se interzice organizarea de târguri de animale, bâlciuri , expoziții, circ sau orice altă formă de aglomerare a animalelor;
▪️Afișarea de panouri de avertizare în vederea limitării circulației în focar, informarea populației ( prin afișare în locuri vizibile ), privind evoluția Pestei Porcine Africane și a măsurilor ce se intreprind ;
▪️Completarea stocurilor de materiale și echipamente necesare intervenției.

MĂSURI CARE SE VOR APLICA ÎN ZONA DE SUPRAVEGHERE:

Zona de supraveghere ( teritoriu pe o rază de 7 km în jurul zonei de protecție) cuprinde localitățile : MÂRȘA, PORUMBACU DE JOS, PORUMBACU DE SUS, BRADU, GLÂMBOACA, NUCET, SĂRATA, CORNĂȚEL, RACOVIȚA, COLUN, SCOREI. În zona de supraveghere nu sunt amplasate exploatațiile comerciale de creștere și îngrășare a suinelor.

You may also like...

Add a Comment

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *