21.2 C
Sibiu
miercuri, 24 iulie, 2024

DGASPC Sibiu: Ce este plasamentul familial?

Știri din Județ

Fiecare copil are dreptul să crească într-o familie care să-l susțină, să-l îngrijească și să-i ofere afecțiune. 

Creșterea și îngrijirea copiilor separați temporar sau definitiv de părinţii lor se asigură în baza măsurii plasamentului acestora, dispusă în condiţiile legii şi se realizează într-un mediu de viaţă familial, la domiciliul unei persoane/familie de plasament.

Publicitate

„Persoana sau familia care primeşte un copil în plasament trebuie să aibă domiciliul în România şi să fie evaluată de către direcţia generală de asistenţă socială şi protecţia copilului în a cărei rază administrativ-teritorială se află domiciliul acesteia sau, după caz, de către un furnizor privat acreditat, cu privire la garanţiile morale şi condiţiile materiale pe care trebuie să le îndeplinească pentru a primi un copil în plasament.

Persoana sau familia poate primi în plasament şi un copil care are domiciliul în altă unitate administrativ-teritorială, dacă interesul superior al copilului o impune.”

 Cine poate primi un copil în plasament?

Poate primi copii în plasament persoana sau familia ai cărei membri au vârsta de minimum 18 ani, au capacitate deplină de exerciţiu, domiciliul în România şi care depun o cerere în acest sens la Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Sibiu, sau, după caz, la un furnizor privat acreditat care are un serviciu de tip familial licenţiat în condiţiile legii, în a cărui rază teritorială îşi are domiciliul sau reşedinţa.

Proximitatea domiciliului persoanei sau familiei faţă de locul din care provine copilul, necesitatea menţinerii fraţilor împreună şi facilitarea exercitării de către aceştia a dreptului de a menţine relaţii personale şi contacte directe cu părinţii, rudele, precum şi cu alte persoane faţă de care au dezvoltat legături de ataşament, precum şi necesitatea asigurării continuităţii frecventării cursurilor şcolare sunt criterii avute în vedere la luarea deciziei plasamentului copilului, dacă acestea nu contravin interesului superior al copilului.

 Cine nu poate primi un copil în plasament?

Nu poate primi copii în plasament persoana sau familia în care un membru se află în una dintre următoarele situaţii:  

a) suferă de boli cronice, certificate de medicul de familie, care ar putea pune în pericol starea de sănătate a copilului;

b) a consimţit la adopţia propriului copil;

c) suferă de boli psihice, este dependentă de alcool, droguri sau alte substanţe psihotrope;

d) este decăzută din drepturile părinteşti prin hotărâre judecătorească rămasă definitivă sau i-au fost interzise drepturile părinteşti ca pedeapsă complementară;

e) a suferit o condamnare prin hotărâre judecătorească rămasă definitivă, pentru săvârşirea cu intenţie a unor infracţiuni contra persoanei, infracţiuni care aduc atingere unor relaţii privind convieţuirea socială sau cele care aduc atingere înfăptuirii justiţiei;

f) are un copil care beneficiază sau a beneficiat de o măsură de protecţie specială pentru motive imputabile părinţilor, cum ar fi abuzul, neglijarea sau orice formă de violenţă exercitate asupra copilului, cerşetoria etc.;

g) locuieşte în fapt sau locuieşte şi gospodăreşte împreună cu părinţii copilului/copiilor pentru care urmează să se aplice măsura plasamentului, cu excepţia situaţiei în care mama este minoră, părinţii sunt persoane cu dizabilităţi sau suferă de boli psihice;

h) a fost asistent maternal şi i s-a retras atestatul din motive imputabile lui;

i) exercită temporar autoritatea părintească cu privire la persoana copilului, pe durata lipsei părinţilor, conform prevederilor art. 105 alin. (3) din Legea nr. 272/2004, republicată, cu modificările și completările ulterioare.

Ca și facilități persoana/familia de plasament beneficiază de indemnizație de sprijin, iar copilul aflat în plasament familial beneficiază de alocație lunară de plasament și alocație de stat pentru copii.

Persoanele interesate să ia în plasament un copil, se pot adresa Serviciului Management de Caz pentru Copilul cu Măsură de Protecţie Specială – Biroul Management de caz pentru copilul cu măsură de protecție rezidențială și familială, de luni-joi intre orele 8.00-16.30 si vinerea între orele 8.00-14.00, la sediul DGASPC Sibiu str. Mitropoliei nr.2 , Sibiu sau la nr. de telefon 0269/232066, e-mail: smcprf@dasib.ro

Publicitate

LĂSAȚI UN MESAJ

Vă rugăm să introduceți comentariul dvs.!
Introduceți aici numele dvs.

Ultimele Știri