20.2 C
Sibiu
duminică, 14 iulie, 2024

VIDEO: Condiții mai bune pentru copiii Centrului de Plasament Prichindelul din Sibiu

Știri din Județ

Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Sibiu și UAT Județul Sibiu au organizat luni, 3 septembrie 2022, la sediul Centrului de Plasament pentru copilul cu Dizabilități Prichindelul , Sibiu str. Bastionului nr.6, o conferință de presă în care s-a discutat despre proiectul  Asigurarea unui climat familial pentru copiii din Centrul de Plasament pentru Copilul cu Dizabilități „Prichindelul” – Sibiu, prin realizarea unui centru de zi, cod SMIS 140361.

La conferința de presă au fost prezenți Claudiu Stuparu – directorul interimar al Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Sibiu, Adrian Canciu – Managerul proiectului și Adela Demian – managerul public al DGASPC Sibiu

Obiectivul general al proiectului vizează îmbunătățirea calității serviciilor oferite copiilor din Centrului de Plasament pentru copilul cu Dizabilități Prichindelul și identificarea celor mai bune alternative care să permită dezvoltarea deplină și armonioasă a acestora.

Obiectivul specific al proiectului este înființarea unui centru de zi de recuperare pentru copiii cu dizabilități, pentru 74 beneficiari, prin reabilitarea, modernizarea și echiparea Pavilionului I, în care funcționează CPCD Prichindelul (24 locuri pentru copiii proveniți din cel 2 CTF-uri Prichindelul și 50 de locuri pentru copiii proveniți din comunitatea locală). Perioada de implementare a proiectului: 04.04.2022 – 31.12.2023

SURSA DE FINANŢARE:

PROGRAMUL OPERAŢIONAL REGIONAL 2014 – 2020

AXA PRIORITARĂ 8 –
Dezvoltarea infrastructurii de sănătate şi sociale

PRIORITATEA DE INVESTIȚII 8.1 – Investiţiile în infrastructurile sanitare şi sociale care contribuie la dezvoltarea la nivel naţional, regional şi local, reducând inegalităţile în ceea ce priveşte starea de sănătate şi promovând incluziunea socială prin îmbunătăţirea accesului la serviciile sociale, culturale și de recreare, precum și trecerea de la serviciile instituționale la serviciile prestate de colectivitățile locale

OBIECTIVUL SPECIFIC 8.3 – Creşterea gradului de acoperire cu servicii sociale
GRUP VULNERABIL: COPII
APELUL DE PROIECTE P.O.R.2020/8/8.1/8.3/C

Grupul țintă al proiectului
Beneficiarii direcţi
  24 copii cu dizabilități care vor fi beneficiarii celor 2 căsuțe de tip familial;   
  50 de copii cu dizabilități din comunitatea locală.
Beneficiarii indirecţi
 
personalul centrului de zi;
 instituţiile implicate direct sau indirect în protecţia copilului, etc.
 Familiile/reprezentanții legali ai copiilor proveniți din comunitatea locală.

Activitățile proiectului:
1. Informare, publicitate în cadrul proiectului
2. Auditarea proiectului
3.  Supervizarea lucrărilor de execuție
4.  Proiectare, asistență tehnică din partea proiectantului și execuția lucrărilor
5. Achiziție de dotări
6. Managementul proiectului
7. Verificarea documentației tehnice
8. Obținerea certificatului privind performanța energetică și auditul energetic al clădirilor

Centrul de zi Prichindelul va fi realizat prin reabilitarea, modernizarea și echiparea Pavilionului I din cadrul CPCD Prichindelul, Sibiu, str. Bastionului, nr.6.


 Subsol:
spații tehnice
 Parter: se va afla:
1 cabinet asistent social, 1 cabinet psiholog, 1 cabinet kinetoterapie, 1 cabinet balneoterapie , hol cu sala de asteptare , 1 sală pregătire copil, 1 grup sanitar pentru copii (băieți/fete) , 1 grup sanitar personal, 1 spatiu de depozitare și 3 birouri administrative + 1 spațiu de depozitare
 Etaj: se vor afla:
4 săli psihopedagogie, 2 cabinete logopedie, 1 sală de integrare senzorială, 1 cabinet psiholog, 1 cabinet psihoterapie, 1 sală simulare polisenzorială, 1 cabinet consiliere paternală, 1 sală activități de grup, 1 terasă și grup social copii (băieți/fete).

Accesibilitate pentru persoane cu dizabilităţi:

Proiectul respectă prevederile Legii nr. 448/2006 privind protecția și promovarea drepturilor persoanelor cu handicap privind accesibilitatea, astfel vor fi întreprinse următoarele măsuri de accesibiliate:
– în clădire vor fi indicatoare scrise în limbajul Braille, forme ușor de citit și înțeles, respectiv poze/desene sugestive pentru destinația încăperii/spațiului respectiv;
 – spațiile din cadrul centrului de zi vor fi accesibilizate, lift persoane cu dizabilități în exteriorul clădirii (dreapta);
 – grupuri sanitare pentru persoanele cu dizabilități locomotorii.
Serviciile ce vor fi furnizate în cadrul centrului de zi, în funcție de nevoile copiilor și recomandările specialiștilor:1.  Asistență socială
2.  Informare/Integrare comunitară
3.  Evaluare beneficiari
4.  Consiliere psihologică și psihoterapie
5.  Asistență pentru sănătate
6.  Pregătire pentru viaţă independentă
7.  Educație
8.  Integrare/reintegrare socială
9.  Protecția împotriva situațiilor de abuz, neglijare, exploatare
10.  Socializare și activități culturale
11.  Recuperare copii din spectrul cu autism
12.  Recuperare copii cu dizabilitați mentale, psihice și locomotorii
13.  Activități de orientare vocațională
14.  Activități de recreere și petrecere a timpului liber (evenimente culturale , sportive , etc)

Localizare:Municipiul Sibiu, str. Bastionului, nr. 6, jud. Sibiu
INDICATORII PROIECTULUI

Indicatori prestabiliţi
de realizare:
1 centru de zi
74 copii cu dizabilități ( 24 copii proveniți din CPCD Prichindelul și 50 copii proveniți din comunitatea locală), în scopul prevenirii abandonului acestora

Valoarea totală a proiectului: 5.472.834,55 lei inclusiv TVA
Valoarea eligibilă nerambursabilă din FEDR: 3.314.080,64 lei (70% din valoarea eligibilă)
Valoarea eligibilă nerambursabilă din bugetul naţional: 1.325.632,24 lei (28% din valoarea eligibilă)
Valoarea cofinanţării eligibile a Beneficiarului: 94.688,02 lei (2% din valoarea eligibilă) 
Valoarea cofinanțării neeligibilă : 738.433,65 lei (13,49% din total)


Publicitate

LĂSAȚI UN MESAJ

Vă rugăm să introduceți comentariul dvs.!
Introduceți aici numele dvs.

Ultimele Știri